Aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid

Om het loonverlies voor arbeiders en bedienden met tijdelijke werkloosheid beter op te vangen, is er voor verscheidene industriële sectoren een aanvullende vergoeding per sector. Ook bij tijdelijke werkloosheid omwille van de Coronamaatregelen heb je recht op deze aanvullende vergoeding.

Deze aanvullende vergoeding wordt uitbetaald door de Fondsen van Bestaanszekerheid. Deze fondsen worden beheerd door de sectorale vakbonden en werkgeversorganisaties. Deze vergoeding biedt arbeiders een grotere inkomenszekerheid in tijden van (economische) crises. De aanvulling op het loon geeft werkgevers de mogelijkheid om ervaren arbeiders te behouden in tijden van (economische) crises.

Kijk voor jouw sector (paritair comité) of je recht hebt op een aanvullende vergoeding bij je tijdelijke werkloosheid.

Een antwoord op al je vragen over het coronavirus : www.hetacv.be/coronavirus 

Personalization