Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Waar is het respect voor het onderwijspersoneel?

Respect voor het werk van de commissie, maar waar is het respect voor het onderwijspersoneel? Acties worden onvermijdelijk!

Op dinsdag 19 december werd het rapport van de commissie van wijzen toegelicht aan de sociale partners. Dat gebeurde een dag nadat het al breed in de pers werd gebracht door de voorzitter van de commissie en minister Weyts. Vandaag, woensdag 20 december, riep COC het Nationaal Comité samen om naar de stem van de leden te luisteren.

COC gaat het rapport eerst ten gronde lezen én analyseren. Er is erg veel werk en tijd gestopt in het document en die benadering verdient ons respect.

Op basis van de toelichting die we kregen van de commissievoorzitter en vicevoorzitter, Dirk Van Damme en Paul Yperman, en de eerste reacties van onze achterban maakt het Nationaal Comité een eerste analyse.

COC stelt zich de vraag of het rapport voldoende evenwichtig is opgebouwd, rekening houdend met alle checks en balances. Onze vakorganisatie werd eenmaal gehoord door de commissie. We menen vooral de standpunten van de onderwijsverstrekkers in het rapport te lezen.

Op de échte bezorgdheden waarmee personeelsleden in het onderwijs al jaren worstelen vindt COC geen gepast antwoord in het rapport. De leden maakten duidelijk dat ze opnieuw op hun honger blijven zitten. Een antwoord op het kwaliteitsverlies, de toenemende zorgvraag en agressie, complexe klasgroepen, blijvende planlast, het gebrek aan respect voor het onderwijspersoneel, werkdruk … blijft uit. Afbraak van het statuut biedt geen oplossing aan al die bekommernissen en maakt evenmin het beroep aantrekkelijker.

COC, als grootste vertegenwoordiger van de onderwijspersoneelsleden, heeft de plicht en opdracht de stem van het onderwijspersoneel te laten horen. Daarom zullen er in het tweede semester syndicale acties volgen. Stakingen behoren daarbij tot de mogelijkheden. Een concreet plan wordt uitgewerkt na de kerstvakantie. Alleszins zal dat starten met een brede informatieronde vanaf januari 2024.
Je centrale op sociale netwerken