Eerste resultaten project propere lerarenkamer

COC startte in september met haar project ‘propere lerarenkamer’. Breed informeren over de luchtkwaliteit op school was een van de doelstellingen van dat project. Er is nu een eerste rapport klaar met analyses en aanbevelingen.

De meettoestellen in de lerarenkamer meten de hoeveelheid CO2, de theoretische hoeveelheid met uv C-straling behandelde lucht en het aantal aerosolen. “Zij zijn de grootste oorzaak van de verspreiding van het huidige coronavirus. Aerosolen zijn quasi gewichtsloos en blijven gedurende uren rondzweven in de lucht. Hoe meer aerosolen er zijn, hoe groter de kans op een besmetting,” zegt Koen Van Kerkhoven. Alle metingen worden realtime via een wifinetwerk gecentraliseerd waardoor het mogelijk is om op afstand permanent te monitoren. “Die metingen gebeuren uiteraard op een wetenschappelijk verantwoorde manier.”

De datalog van het rapport omvat metingen vanaf 15 september 2021 tot en met 11 december 2021 en bevat 7.588.020 meetpunten per parameter met een samplefrequentie van 1 seconde. “Samenvattend kunnen we zeggen dat de binnenluchtkwaliteit en het comfort in deze lerarenkamer van het Katholiek Onderwijs in viio Tongeren goed tot zeer goed is”, zegt Koen Van Kerkhoven.

Dit zijn enkele van de meetresultaten:
  • De CO2-waarden overschrijden de 800 ppm niet, wat betekent dat de ventilatie meer dan voldoende werkt voor de personen en de activiteiten in die ruimte. De CO2-pieken verhouden zich dagelijks rond dezelfde tijdstippen en duiden op de verschillende dagdelen van een schooldag: start – speeltijd – lunchpauze – einde.
  • We stelden na verder onderzoek tijdens de maanden oktober-november vast dat terugkerende zeer hoge pieken in vluchtige organische stoffen (benzeen, formaldehyde …) te verklaren zijn: clustervorming van 10 à 15 personen aan de lockers dicht in de buurt van het meettoestel rond 10.00 uur en de overheersende koffie-aroma’s aan de andere zijde van de scheidingswand, keuken-leraarsruimte, opnieuw dicht in de buurt van het meetapparaat om 12.00 uur.
  • Pieken en dalen in de aerosolenmeting duiden op verschillende bezettingsgraden in de lerarenkamer.
  • Het fijnstof in de ruimte is onder controle. Metingen tonen aan dat er geen direct verband is tussen CO2 en fijnstof.
  • Er is een duidelijk aantoonbaar effect van de uv C-luchtreinigers en de HEPA-filter op de aerosolen en vluchtige organische stoffen.
Dit zijn enkele conclusies op basis van de eerste metingen:
  • Lerarenkamers en klassen COVID-gecontroleerd uitrusten hoeft niet duur te zijn. Luchtbehandelingstoestellen (filteren en desinfecteren) zijn namelijk eenvoudig te implementeren, leveren meteen goede resultaten en zijn kosteneffectief.
  • De goede luchtkwaliteit in de lerarenkamer is toe te schrijven aan het inzetten van luchtbehandelingstoestellen, uv C en HEPA en het consequent ventileren als de meter de noodzaak daartoe aangaf.
  • Het kan zijn dat de CO2-meters hogere waarden geven terwijl de lucht toch goed gezuiverd wordt. Omgekeerd gebeurt het ook dat de CO2-meters normale waarden aangeven hoewel op dat ogenblik de aerosolenconcentraties hoog zijn.
  • De desinfectie door de uv C werking is efficiënt, maar niet meetbaar buiten een labo-omgeving om veiligheidsredenen. De dosis die nodig is om de verticaal ‘aangezogen’ aerosolen en de potentiële virussen onschadelijk te maken, werd gegarandeerd door de permanente werking van de toestellen en door haar geproduceerde energie.

“Het eerste rapport stimuleert om het project uit te breiden naar klaslokalen gezien de positieve resultaten. De uitstoot van CO2, vluchtige organische stoffen en fijnstof hangt af van de leeftijd van de aanwezigen en ook van de lokaaleigenschappen. Het zou zinvol kunnen zijn om daar verder onderzoek naar te verrichten om in de toekomst per leeftijdsgroep het beste lokaal te kunnen toewijzen op vlak van binnenluchtkwaliteit. Daarnaast stellen we vast dat, vermits uv C licht alle Sars-Cov2-varianten aanpakt - ook de snel verspreidende omikronvariant - deze technologie altijd efficiënt is, terwijl vaccins soms moeten aangepast worden aan een gemuteerd virus. Het is dus niets te vroeg dat de Vlaamse regering actie onderneemt en we stellen tevreden vast dat ook andere scholen en organisaties ons voorbeeld volgen en projecten opstarten”, besluit Koen Van Kerkhoven.

Secretaris-generaal Koen Van Kerkhoven lichtte de resultaten ook toe tijdens het nieuws op Radio 1:

Om deze video te kunnen bekijken, moet je de marketingcookies aanvaarden.

Personalization