Uitbreiding loopbaanonderbreking voor mantelzorg

De loopbaanonderbreking voor mantelzorg wordt uitgebreid voor het onderwijspersoneel. Dat heeft de Vlaamse regering beslist.

Onderwijspersoneel kan vanaf 1 september 2021 tot drie maanden volledige loopbaanonderbreking nemen per zorgbehoevende persoon. Ze kunnen ook zes maanden lang een vijfde of een halftijdse loopbaanonderbreking opnemen. 

Aan de maximale duur van het verlof voor mantelzorg verandert niets. Over de gehele loopbaan kan iemand zes maanden volledige loopbaanonderbreking nemen of twaalf maanden de arbeidsprestaties verminderen.

De aanpassing moet nog gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad, maar aanvragen voor loopbaanonderbreking voor mantelzorg worden al aanvaard door AgODi. Wie nu een aanvraag doet, kan dus al gebruikmaken van het nieuwe systeem. 

Personalization