Dag van de Leraar ... of beter nog Dag van het Onderwijs

©Shutterstock

Op 5 oktober is het de Internationale Dag van de Leraar. Unesco nam daarvoor het initiatief in 1994. De organisatie wil zo het werk van de leraar in de kijker plaatsen en internationale normen voor het beroep bevorderen. Elke leraar moet een kwalitatief goede opleiding krijgen, naast voortdurende professionele ontwikkeling. Unesco pleit er ook voor dat de leraar bescherming krijgt in zijn rechten.

De Wereldlerarendag herdenkt de verjaardag van de goedkeuring van de IAO/Unesco-aanbeveling van 1966 over de status van leraren. Die aanbeveling legt benchmarks vast voor de rechten en verantwoordelijkheden van leraren en stelt normen voor hun initiële voorbereiding en vervolgopleiding, werving, werkgelegenheid en onderwijs- en leeromstandigheden. De aanbeveling over de status van het onderwijzend personeel in het hoger onderwijs werd in 1997 aangenomen als aanvulling. Wereldlerarendag wordt georganiseerd in samenwerking met Unicef, de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en Education International (EI).

Dag van het onderwijs 

COC onderschrijft die visie en wil de leraar daarom mee in de kijker zetten en bedanken voor de rol die hij elke dag enthousiast en gedreven opneemt. Maar een goed draaiend onderwijsteam steunt op veel verschillende medewerkers. Naast de leraren zijn er ook het ondersteunend personeel, middenkader en directies, docenten, coördinatoren, onderhoudspersoneel, CLB-medewerkers … Daarom spreekt COC liever over de Dag van het Onderwijs, waarop het hele team in de schijnwerpers geplaatst wordt. Uiteraard gebeurt dat liever nog elke dag.

Lerarentekort

Unesco, Unicef, UNDP, IAO en Education International legden enkele jaren geleden, naar aanleiding van de Internationale Dag van de Leraar, een gemeenschappelijke verklaring af: recht op onderwijs betekent recht op een gekwalificeerde leraar! De organisaties riepen overheden over heel de wereld op om te investeren in onderwijs, maar zeker ook in degelijk opgeleide leraars. Zij wezen op het wereldwijde lerarentekort en in hun gemeenschappelijke verklaring zeiden zij letterlijk: “Om aan de vraag naar nieuwe leraars te voldoen, werven onderwijsautoriteiten vaak mensen aan met weinig of geen lerarenopleiding of leggen zij de onderwijslat lager. Soms wordt aan leraars ook gevraagd vakken te geven waarvoor zij niet zijn opgeleid. In armere landen wordt het lerarentekort opgelost door de klasgroepen groter te maken met een verwoestende impact op de onderwijskwaliteit en de taakbelasting van de leraar.” Die noodkreet is meer dan ooit actueel. Recente ervaringen wijzen erop dat ook het welvarende Vlaanderen niet ontsnapt aan dat soort ‘oplossingen’. 

Besparingen

In zijn Septemberverklaring kondigde minister-president Jan Jambon aan dat onderwijs opnieuw 100 miljoen euro moet besparen. Opnieuw, want ook bij het begin van deze legislatuur was er al sprake van een besparing van die omvang in het secundair onderwijs. Toen zocht COC nog mee naar creatieve oplossingen. Maar ook onze goede wil kent zijn grenzen. Deze koude douche staat in schril contrast met wat de Dag van de Leraar beoogt.

COC vroeg de minister van Onderwijs waarom de sector moet besparen. Blijkbaar heeft het vooral te maken met de coronacrisis … Maar dan wordt het hele verhaal des te pijnlijker en zelfs cynisch. De noodzakelijke extra investeringen om veilig en gezond te kunnen blijven werken, moet het onderwijs nu zélf terugbetalen. Alle extra inspanningen die jullie leverden dreigen ‘gewaardeerd’ te worden met een tweede ronde besparingen. En dat in tijden van leerachterstand en personeelstekorten. COC vraagt zich trouwens af of minister Weyts die besparing vandaag al niet realiseert met het personeel dat niet gevonden kan worden. Een doordenkertje voor de voltallige Vlaamse regering!

Duizendmaal bedankt

Ondanks alles wenst COC elk personeelslid dat in of voor onderwijs werkt toch een mooie Dag van het Onderwijs toe. Duizendmaal dank om jullie dag na dag in te zetten voor jullie leerlingen, studenten en cursisten. Voor wat jullie elke dag verwezenlijken, verdienen jullie een dikke pluim en veel meer dan dat. We zijn er zeker van dat jullie die dank ook krijgen van jullie leerlingen, studenten, cursisten en ook van jullie schoolbesturen, directies en ouders. Neen, niet duizendmaal belogen.

Koen Van Kerkhoven
Secretaris-generaal COC

Personalization