Afkoelingsweek krokusvakantie en mondmaskers basisonderwijs

Minister van Onderwijs Ben Weyts heeft na overleg met de sociale partners en de experten beslist om bijkomende veiligheidsmaatregelen te nemen in onderwijs.

Afkoelingsperiode krokusvakantie

Hoewel de coronacijfers op dit ogenblik nog relatief gunstig zijn, is er in het onderwijs volgens de experten toch nood aan een afkoelingsperiode van twee weken. De cijfers moeten immers goed blijven. Er wordt geopteerd voor een periode van twee weken, omdat die tijdspanne drie mogelijke incubatieperiodes omvat, waardoor een mogelijke opstoot van het COVID-19-virus de kop ingedrukt wordt.

Concreet betekent dat dat alle graden van het gewoon secundair onderwijs en van het buitengewoon secundair onderwijs OV3 en OV4 tijdens de week van 8 februari, voorafgaand dus aan de week krokusvakantie, collectief naar afstandsonderwijs zullen overschakelen. De scholen kunnen hun kwetsbare leerlingen tijdens die week wel nog op school opvangen.

In alle andere onderwijsniveaus en -sectoren – het gewoon en buitengewoon basisonderwijs, BuSO OV1 en OV2, het deeltijds kunstonderwijs, het volwassenenonderwijs en de basiseducatie – blijven de huidige maatregelen tijdens die week verder van kracht.

Mondmasker basisonderwijs

Vanaf maandag 25 januari 2021 zijn ook in het basisonderwijs in een aantal situaties mondmaskers verplicht. Meer bepaald zullen leerlingen en personeelsleden van het vijfde en/of zesde leerjaar gedurende twee weken een mondmasker moeten dragen op het volledige domein van de school of vestigingsplaats (zowel binnen als buiten) wanneer er zich een probleem in dat leerjaar voordoet. Dat probleem kan een besmetting zijn in een klas, maar ook een isolatie of quarantaine van een leerling of een personeelslid. Het CLB kan de school ook nog in andere gevallen die mondmaskerplicht opleggen wanneer zij dat raadzaam acht.

In het buitengewoon basisonderwijs is er in principe geen verplichting tot het dragen van een mondmasker, maar wordt in gezamenlijk overleg tussen de school en het CLB bekeken waar dit wel mogelijk is om de betrokken leerlingen en personeelsleden te beschermen.

Procedure sluiting onderwijsinstelling

Bij een clusterbesmetting (dat is een besmetting van twee of meer gelinkte gevallen) moet je onderwijsinstelling de voorgeschreven procedure nauwgezet volgen. Welke maatregelen je onderwijsinstelling concreet moet nemen en of ze moet overgaan tot een gedeeltelijke of volledige sluiting hangt af van de lokale situatie. In overleg met alle actoren (CLB-arts, zorgraad, burgemeester, schoolbestuur …) worden de concrete stappen van de procedure en een timing vastgelegd. 

Huidige maatregelen

Het is belangrijk om de huidige maatregelen extra goed op te volgen.

De Werkgroep Ventilatie van de Vlaamse onderwijsadministratie benadrukt nogmaals het belang van een goede ventilatie, niet alleen in functie van de vermindering van het risico op besmettingen met het COVID-19-virus maar ook voor een reductie van het CO2-gehalte in leslokalen. De meest efficiënte mechanische ventilatie in combinatie met een leefbaar binnenklimaat en een aangename binnentemperatuur, worden blijkbaar verkregen door een tocht te creëren tussen ramen die op kipstand staan en een open deur of raam aan de andere kant van de klas. Daarnaast is het goed om tijdens de pauze goed te verluchten door alle ramen open te zetten.

Personalization