Realiseer de herfst- en winterscholen met elasticiteitsuren

COC wil dat scholen alle voorziene projectmiddelen voor remediëring (herfst- en winterscholen) zo zinvol mogelijk kunnen inzetten en zou daarom het huidige organisatiemodel verder verfijnen. Scholen moeten  voor vrijdag 9 oktober om 12.00 uur kandideren. COC vindt dat leerlingen hun leerachterstand moeten kunnen inhalen binnen de school, tijdens of aansluitend op de schooltijd en voor de vakken waar de achterstand het grootst is. Via elasticiteitsuren kunnen scholen de leerlingen brengen tot waar ze eigenlijk hadden moeten staan als corona er niet was geweest. 

De oproep voor de organisatie van herfst- en winterscholen krijgt tot nu toe te weinig respons, zo blijkt uit een interne bevraging, omdat scholen dat moeten realiseren met vrijwilligerswerk. Daardoor kunnen ze hun eigen leraren niet inzetten. Bovendien staat het water aan de lippen bij onderwijspersoneel en vragen zij rust in de schoolvakanties. COC wil daarom dat scholen volop kunnen inzetten op trajecten binnen de schooltijd. 

COC staat volledig achter het doel van de remediëringstrajecten: leerachterstand in de verschillende vakken wegwerken. De school kan op basis van de beschikbare informatie over de leerlingen, de hoogste remediëringsnoden opsporen en zo de leerlingen selecteren die in aanmerking komen voor een remediëringstraject.

COC is er van overtuigd dat de leerlingen het meeste gebaat zijn bij remediëring door leraren van de eigen school en wil daarom afstappen van het vrijwilligerswerk. Leraren kunnen geen vrijwilligerswerk doen op de school waar ze werken, maar kennen hun eigen leerlingen wel het best en kunnen daardoor ook het beste inspelen op de noden die er zijn. 

Voor COC moeten scholen de projectmiddelen omzetten naar (les)uren voor eigen leraren om te kunnen remediëren. Met die elasticiteitsuren kunnen scholen leerlingen brengen tot waar ze hadden gestaan als corona er niet was geweest. Remediëring op school door de eigen vakleraren maakt gericht maatwerk en opvolging door de klassenraad mogelijk.

COC stelt zich ook vragen bij het vrijwillige karakter voor de leerlingen. Als de achterstand groot is en de leraren van de school de remediëringstrajecten op school en tijdens de schooltijd opzetten, is het misschien belangrijk om te overwegen de leerlingen te verplichten om deel te nemen aan zo’n traject. Wanneer een school de elasticiteitsuren organiseert tijdens de middag, na de lesuren of op woensdagnamiddag, wordt die verplichting een haalbare kaart.

De leerachterstand is nu blijkbaar groter dan eerst ingeschat. COC ijvert er daarom voor om alle voorziene middelen ook echt in te zetten door ze te verdelen over de scholen die intekenen op de projectoproep voor remediëringstrajecten en ze niet te laten verdampen. 

COC berekende dat als elke secundaire school (afzonderlijk) zou deelnemen aan het project, een school over ongeveer 3,5 (elasticiteits)uren per week zou kunnen beschikken waarin leraren kunnen COVID-remediëren. Tekenen 20% van de scholen in, dan beschikken die scholen al vlug over 18 (elasticiteits)uren, bijna genoeg voor een voltijdse leraar.

Koen Van Kerkhoven
secretaris-generaal COC

Personalization