Coronavirus: maatregelen paasvakantie

De Vlaamse overheid maakte op 24 maart bekend dat lokale besturen tijdens de paasvakantie opvang moeten voorzien voor bepaalde groepen leerlingen.

De lokale besturen zorgen voor opvang tijdens de paasvakantie voor bepaalde leerlingen uit het basisonderwijs. Om die opvang te organiseren, kunnen de besturen onder andere een beroep doen op scholen, maar de inzet van onderwijspersoneel gebeurt op vrijwillige basis. De bedoeling is om de maatregelen die onderwijs nu toepast, consequent verder te zetten in de strijd tegen het coronavirus.

Voor wie?

De basisprincipes voor de organisatie van opvang blijven dezelfde als nu. Leerlingen worden maximaal thuis opgevangen. Voor basisschoolkinderen die niet thuis kunnen blijven, voorzien de lokale besturen, in nauw overleg met het Agentschap Opgroeien, opvang. Het gaat om die groepen leerlingen voor wie de scholen nu opvang voorzien:

  • Kinderen van ouders met een beroep in een cruciale sector. 
  • Kinderen in een kwetsbare thuissituatie.
  • Voor kinderen zonder andere opvangmogelijkheid worden alternatieve regelingen uitgewerkt. Het gaat in het bijzonder om kinderen uit het buitengewoon onderwijs met medische en/of sociale zorgnoden, voor kinderen uit de onderwijsinternaten, de MPIGO's en de IPO's van het gemeenschapsonderwijs. Meer info volgt.
Leerlingen uit het secundair onderwijs die tot één van deze groepen behoren, kunnen terecht bij een meldpunt dat de lokale besturen opzetten. Voor hen wordt een oplossing op maat gezocht.

Organisatie en rol onderwijspersoneel

Het lokale bestuur voorziet de vakantieopvang in samenwerking met de bestaande lokale partners. Wanneer de bestaande opvanginitiatieven (gemeentelijk of vrij) niet voldoen aan de heersende principes (social distancing, hygiëne ...) of wanneer er geen buitenschoolse opvang is in de paasvakantie, dan kan het lokale bestuur scholen en/of andere actoren in de eigen gemeente contacteren. Er worden lokaal afspraken gemaakt over het eventuele gebruik van schoolinfrastructuur.

Ook als de vakantieopvang plaatsvindt in de schoolgebouwen, zorgt het lokale bestuur voor voldoende personeel (bv. van de buitenschoolse opvang, kinderbegeleiders, animatoren, vrijwilligers ...). Onderwijspersoneel kan zich tijdens de paasvakantie vrijwillig aanbieden voor de opvang, al dan niet op vraag van het lokale bestuur. Kinderen worden bij voorkeur opgevangen door personen met wie ze al contact hadden.

Tijdens de paasvakantie hebben de leerlingen ook effectief vakantie. Ze mogen dan geen alternatieve vormen van leren aangeboden krijgen. De invulling van de vakantieopvang bestaat uit sport en spel. Hierbij wordt maximaal rekening gehouden met de geldende voorzorgsmaatregelen.

Het is nog niet duidelijk of scholen na de paasvakantie de lessen weer kunnen opstarten.

De minister van Onderwijs stuurde een persbericht rond de vakantieopvang.

Op de website van Onderwijs Vlaanderen vind je regelmatig updates rond de impact van corona op uiteenlopende onderwijsthema's.

Personalization