Coronavirus: maatregelen voor onderwijs

We krijgen momenteel veel vragen over het coronavirus en de impact ervan op onderwijs. Momenteel is er nog veel onduidelijkheid over de concrete invulling van alle maatregelen en hoe de gevolgen daarvan aangepakt worden. In de komende dagen en weken communiceert de overheid hier verder over. De dringendste vragen worden eerst beantwoord. Via dit bericht houdt COC je op de hoogte van de laatste updates en van concrete richtlijnen om de maatregelen in te vullen. Voor de meest recente en betrouwbare informatie verwijzen we je ook door naar de website van Onderwijs Vlaanderen.

Schorsing lessen

De lessen op de scholen worden vanaf 14 maart 2020 tot en met 3 april 2020 geschorst in het kader van de strijd tegen het coronavirus. De instructies verschillen licht naargelang het onderwijsniveau. Een kort overzicht:

Basis- en secundair onderwijs: 
De lessen worden geschorst. Zolang het mogelijk is, voorzien de scholen opvang voor gezonde kinderen van wie de ouders geen geschikte oplossing vinden. De opvang vindt plaats tijdens de normale schooluren.

Hoger onderwijs:
In de meeste gevallen is de schoolinfrastructuur niet toegankelijk en organiseren de scholen afstandsonderwijs. Studenten blijven op de hoogte via digitale leerplatformen.

CLB:
De Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) blijven open en zijn dus beschikbaar voor ouders, leerlingen en scholen. De vaccinaties en systematische contactmomenten met volledige klassen worden uitgesteld tot na de paasvakantie.

Volwassenenonderwijs en centra voor basiseducatie:
De lessen worden geschorst. Afstandsonderwijs kan verder georganiseerd worden, maar het is niet de bedoeling om op dit moment nieuwe modules op te starten. Opvang moet niet voorzien worden, maar de overheid roept op tot vrijwillige solidariteit voor de opvang van leerlingen in het lager en secundair onderwijs.

Deeltijds kunstonderwijs:
De lessen worden geschorst. Opvang moet niet voorzien worden, maar de overheid roept op tot vrijwillige solidariteit voor de opvang van leerlingen in het lager en secundair onderwijs.

Internaten:
De internaten blijven open en behouden hun werking. Ze voorzien opvang voor de internen van wie de ouders zelf geen geschikte oplossing vinden. Bij leerlingen die in de week op internaat verblijven, monitoren de opvoeders de gezondheidstoestand. Bij mogelijke symptomen contacteren zij de CLB-arts, de arts van het internaat en de ouders.

Uitgebreide informatie over de maatregelen per sector vind je via de website van Onderwijs Vlaanderen.

Aanwezigheid en prestaties personeel

De lessen zijn dan wel geschorst, het personeel kan wel gevraagd worden om prestaties te leveren. Wat die prestaties inhouden en waar, wanneer en hoe die geleverd worden, moet syndicaal overlegd worden. Onderwijspersoneel wordt in principe verwacht in de onderwijsinstelling, tenzij anders beslist in het lokaal overleg. Als beslist wordt dat je niet aanwezig moet zijn op school wil dit niet noodzakelijk zeggen dat je niet moet werken. De taken die personeelsleden uitvoeren in deze periode, moeten wel conform de opdracht gebeuren. Zo is het niet de bedoeling dat personeelsleden in deze periode klusjes moeten uitvoeren. COC stelt dat eventuele grondige afwijkingen van het takenpakket enkel op vrijwillige basis kunnen gebeuren. De lokale inspraakorganen buigen zich over aanvaardbare voorstellen tot afwijking. Als onderwijspersoneel krijg je in deze periode je loon uitbetaald en bouw je verder anciënniteit op.

De vakbondsafgevaardigden van COC ontvingen op zondag 15 maart richtlijnen voor het overleg met de directies. Voor COC zijn de lokale onderhandelingsorganen namelijk het best geplaatst om te bekijken hoe een onderwijsinstelling de maatregelen kan invullen. COC roept op om tijdens het lokaal overleg het gezond verstand te gebruiken. Zo moeten er niet meer personeelsleden aanwezig zijn op school dan noodzakelijk is om de opvang te organiseren en de nodige administratie te verrichten. Het is niet de bedoeling dat scholen extra vergaderingen inleggen of alternatieve activiteiten voor het personeel voorzien of het personeel klusjes moet uitvoeren. Dat laatste valt bovendien niet onder de opdracht van de leraren. COC stelt dat eventuele grondige afwijkingen van het takenpakket enkel op vrijwillige basis kunnen gebeuren.
 
COC roept verder de CPBW’s op om een risico-analyse te maken om de veiligheidssituatie op de school te evalueren. Als de veiligheid van het personeel en de leerlingen niet meer gegarandeerd kan worden, is het CPBW bevoegd om de school alsnog te sluiten. Zolang het mogelijk is, moeten scholen uit het basis- en secundair onderwijs opvang organiseren tijdens de normale schooluren voor gezonde leerlingen van wie de ouders geen geschikte opvang kunnen voorzien.

In deze crisisperiode staat ieders gezondheid centraal. COC roept onderwijsinstellingen dan ook op om personeelsleden die tot een risicogroep behoren geen toezicht te laten houden op school. Zij kunnen eventueel wel thuis werken.
 
Behoor je tot een risicogroep? Meld dit aan je directie. Als de directie je vraagt om dit aan te tonen, vraag je een verklaring aan je (huis)arts. Meer is niet nodig. Die verklaring is bovendien geen ziekteattest. Je blijft dus in dienstactiviteit en kan niet aanwezig zijn door overmacht. Je kan wel gevraagd worden om thuis te werken.

Alternatieve vormen van leren
De overheid laat weten dat je leerlingen zinvolle activiteiten kan aanbieden tijdens deze periode. Daarvoor kan je gebruikmaken van bestaande hand- en werkboeken, leermiddelen, digitale platformen, het aanbod van verschillende partners, zoals uitgevers en VRT … Onderwijs Vlaanderen roept wel op om daarbij rekening te houden met de digitale mogelijkheden van ouders en leerlingen. Als school kan je zelf het best inschatten wat haalbaar is voor jouw leerlingen.
 
COC raadt scholen en personeelsleden aan om heel omzichtig te zijn met alternatieve vormen van leren. Het kan niet de bedoeling zijn om in deze periode nieuwe leerstof te behandelen. Delibererende klassenraden lopen hiermee het risico zich op glad ijs te begeven. Bovendien beschikt niet elke leerling over internet en/of een computer en is niet iedereen even vertrouwd met het gebruik van digitale platformen. Ook bijvoorbeeld Katholiek Onderwijs Vlaanderen benadrukt dat de focus nu ligt op het inoefenen en onderhouden van geziene leerstof en vaardigheden. 

Ook hier speelt het lokaal overleg volgens COC een cruciale rol. Daar moeten duidelijke afspraken gemaakt worden voor zowel leerlingen als personeel. Het is onmogelijk om zulke afspraken centraal vast te leggen, aangezien ze sterk afhangen van de lokale context.

Blijf op de hoogte!

Hou onze social media, website en in het bijzonder dit bericht in de gaten. We updaten de informatie regelmatig.

We roepen je ook op om de website van Onderwijs Vlaanderen te raadplegen:
• Zij publiceren regelmatig updates over de maatregelen rond het coronavirus.
• Op 15 maart publiceerden ze een verduidelijking bij de maatregelen voor onderwijs
• Op 16 maart publiceerden ze 9 aandachtspunten voor onderwijs bij het coronavirus.

Zit je nog met specifieke vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met je provinciaal secretariaat. Onze medewerkers helpen je graag verder.

Contactgegevens:
• Antwerpen: coc.antwerpen@acv-csc.be of 03 222 70 96
• Limburg: coc.limburg@acv-csc.be of 011 29 08 31
• Oost-Vlaanderen: coc.oostvlaanderen@acv-csc.be of 09 265 44 20
• Vlaams-Brabant: coc.brabant@acv-csc.be of 016 21 94 06
• West-Vlaanderen: coc.westvlaanderen@acv-csc.be of 050 44 41 79

Samen sterk voor onderwijs, ook in deze uitdagende tijden!

 

Personalization