Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Vakbondsafvaardiging

De vakbondsafvaardiging waakt, onder andere, over de arbeidsverhoudingen, cao's en de sociale wetgeving op ondernemingsvlak

Wat is de vakbondsafvaardiging?

De collectieve arbeidsovereenkomst: Cao nr. 5 van 24 mei 1971, regelt het statuut van de vakbondsafvaardiging (VA). Deze cao wordt binnen de Nationale Arbeidsraad (NAR) gesloten en is een kaderakkoord dat de algemene principes van de vakbondsafvaardiging definieert.

 

Maar naast deze algemene kaderbepalingenkunnen de sectoren en ondernemingen zelf een aantal bijzondere bepalingen invoeren die gunstiger zijn voor de werknemers. Hierdoor kan het statuut van de vakbondsafvaardigingen verschillen naargelang de sector.

De collectieve sectorale overeenkomsten bepalen de voorwaarden voor de instelling van een VA, het aantal vakbondsafgevaardigden (afhankelijk van de grootte van de onderneming), de duur van het mandaat, de verdeling van de mandaten over de verschillende vakbonden, ...

 

Wil je weten welke cao's van toepassing zijn op jouw bedrijf? Neem contact op met je secretaris!


Bevoegdheden en rechten van de vakbondsafvaardiging

Opgelet: zaken waarvoor een bedrijfscao moet worden gesloten vallen automatisch onder de bevoegdheden van de VA.

Cao 104: weg met de lege doos!

Op de tiende verjaardag van cao 104 bewijzen we dat cao 104 meer is dan een lege doos! Het ACV focust op een leeftijdsbewust personeelsbeleid. Waarbij we rekening houden met werknemers, ongeacht hun leeftijd, zodat ze langer gezond, gemotiveerd, productief en duurzaam aan de slag blijven! Ontdek hoe je dit in je onderneming op de agenda zet 👇

More Info

Opleiding en begeleiding van militanten  

 

Het ACV biedt militanten opleidingen aan om hen te ondersteunen bij de uitoefening van hun mandaat in de VA.

 

De basisopleiding voor de nieuwe militanten wordt georganiseerd door de vormingsdiensten van de verbonden (de FEC in Wallonië en Brussel). Ook ervaren militanten kunnen opleidingen volgen via de beroepscentrales en de verbonden.

 

In Vlaanderen wordt de basisvorming voor vakbondsafgevaardigden georganiseerd door de centrales.

 

Lees meer over de Vakbondsafvaardiging op de site van FOD WASO 👇

Wetgeving en publicaties over de vakbondsafvaardiging