Wettelijke feestdagen

Op feestdagen hoef je normaal gezien niet te werken. Maar over welke feestdagen gaat dat? En wat als je tóch moet werken op een feestdag?

Je kan hier de algemene regeling nalezen van de wettelijke feestdagen. Benieuwd of er in je sector bijkomende en vervangende verlofdagen zijn?  Kies dan hieronder je sector en regio.

Welke 10 feestdagen zijn er?

 • Nieuwjaar (1 januari)
 • Paasmaandag
 • Feest van de Arbeid (1 mei)
 • O.-L.-H. Hemelvaart
 • Pinkstermaandag
 • Nationale feestdag (21 juli)
 • Maria Hemelvaart (15 augustus)
 • Allerheiligen (1 november)
 • Wapenstilstand (11 november)
 • Kerstdag (25 december)

In sommige gewesten, sectoren of ondernemingen gelden extralegale feestdagen of worden sommige wettelijke feestdagen vervangen door regionale of sectorale dagen.   Kies hieronder je sector en regio voor informatie op maat.

Een feestdag die op een zondag of een dag van gewone inactiviteit valt, moet worden vervangen door een andere dag. Voor deze dagen ontvang je je normale loon. Het zijn betaalde feestdagen.

Ik moet werken op een feestdag. Wat nu?

Als je toch werkt op een feestdag of een vervangingsfeestdag, dan heb je recht op betaalde inhaalrust en je normale loon van een gewone werkdag, inclusief alle premies en voordelen in natura.

Inhaalrust
 • Als je langer dan vier uur hebt gewerkt, krijg je een volledige dag inhaalrust.
 • Als je niet langer dan vier uur hebt gewerkt, krijg je een halve dag inhaalrust. Deze rust moet worden toegekend voor of na 13 uur. Op die dag mag je niet langer dan vijf uur werken.
Loon
 • Voor elke (vervangings)feestdag die samenvalt met een zondag of een gewone inactiviteitsdag, heb je recht op loon.
 • De wet voorziet geen toeslag of premie als de werknemer op een feestdag werkt. Er kan wel een premie voorzien worden door het arbeidsreglement of door een collectieve arbeidsovereenkomst.

More Info

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.