Wettelijke feestdagen

©Shutterstock

Op feestdagen hoef je normaal gezien niet te werken. Maar over welke feestdagen gaat dat? En wat als je tóch moet werken op een feestdag?

Je vindt hier eerst de algemene regeling voor wettelijke feestdagen.

Kies nu je sectorVeel regels hangen immers af van de sector waarin je tewerkgesteld bent!

Welke 10 feestdagen zijn er?

 • Nieuwjaar (1 januari)
 • Paasmaandag
 • Feest van de Arbeid (1 mei)
 • O.-L.-H. Hemelvaart
 • Pinkstermaandag
 • Nationale feestdag (21 juli)
 • Maria Hemelvaart (15 augustus)
 • Allerheiligen (1 november)
 • Wapenstilstand (11 november)
 • Kerstdag (25 december)

In sommige gewesten, sectoren of ondernemingen gelden extralegale feestdagen of worden sommige wettelijke feestdagen vervangen door regionale of sectorale dagen.   

Kies nu je sector

Valt de feestdag op een zondag of dag van inactiviteit?

Een feestdag die op een zondag of een dag van gewone inactiviteit valt, moet worden vervangen door een andere dag. 

Je werkgever is verplicht je ten laatste op 15 december op de hoogte te brengen wanneer de eventuele vervangingsdagen het jaar daarop vastgelegd zijn.

Voor deze dagen ontvang je je normale loon. Het zijn betaalde feestdagen.

Ik moet werken op een feestdag. Wat nu?

Als je toch werkt op een feestdag of een vervangingsfeestdag, dan heb je recht op betaalde inhaalrust en je normale loon van een gewone werkdag, inclusief alle premies en voordelen in natura.

Inhaalrust
 • Als je langer dan vier uur hebt gewerkt, krijg je een volledige dag inhaalrust.
 • Als je niet langer dan vier uur hebt gewerkt, krijg je een halve dag inhaalrust. Deze rust moet worden toegekend voor of na 13 uur. Op die dag mag je niet langer dan vijf uur werken.
Loon
 • Voor elke (vervangings)feestdag die samenvalt met een zondag of een gewone inactiviteitsdag, heb je recht op loon.
 • De wet voorziet geen toeslag of premie als de werknemer op een feestdag werkt. Er kan wel een premie voorzien worden door het arbeidsreglement of door een collectieve arbeidsovereenkomst.

More Info

 • Alle informatie kan je nalezen in het ACV-Vakantieboekje (pdf)
 • Wegwijzer Sociale Wetgeving voor een volledig overzicht van de wetgeving arbeidsrecht en sociale zekerheid. Bestel de Wegwijzer
e-learningplatform

Militant?  

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.