Mijn loopbaan
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/mijn-loopbaan
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lidmaatschap
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
false
Word nu lid

Klein verlet

©Shutterstock

Moet je naar een huwelijk of heb je een begrafenis? Dan kan je afwezig blijven van het werk met klein verlet.

Word nu lid van het ACV!

Tijdelijk: klein verlet voor vaccinatie tegen het coronavirus (vaccinatieverlof)

Werknemers die worden opgeroepen om zich tegen het coronavirus te laten vaccineren tijdens de werkuren, kunnen dat dus doen zonder loonverlies.  Je kan het klein verlet ook opnemen om je minderjarig kind of volwassen (voogdij)kind met handicap te begeleiden naar de prikpost.  

Het gaat hier om een tijdelijke maatregel in de strijd tegen het coronavirus. Voorlopig geldt de wettelijke regeling tot 30 juni 2022.

Lees alle voorwaarden bij onze FAQ vaccinatie.

Algemene regeling

Je vindt hierna de algemene regeling voor het klein verlet: de types en het aantal dagen dat je afwezig mag zijn. 

Kies nu je sector om meteen ook informatie op maat te krijgen. Veel regels hangen immers af van de sector waarin je tewerkgesteld bent!

Wat is klein verlet?

Bij bepaalde gebeurtenissen mag je afwezig blijven van het werk. Heb je recht op dit zogenaamd 'klein verlet' dan moet je je werkgever vooraf verwittigen (of als dat niet kan, zo spoedig mogelijk) en wordt je loon doorbetaald. Je moet je afwezigheidsdagen wel gebruiken voor het doel waarvoor ze werden toegestaan.

Als je wettelijk samenwoont, heb je dezelfde rechten op klein verlet als gehuwde werknemers. Werk je deeltijds, dan mag je afwezig zijn met behoud van loon op dagen dat je normaal zou hebben gewerkt. 

Soorten klein verlet

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende types klein verlet, met telkens het aantal dagen dat je afwezig mag zijn.

 • Huwelijk
  • van de werknemer: 2 dagen, door de werknemer te kiezen tijdens de week waarin de gebeurtenis plaatsvindt of tijdens de daaropvolgende week.
  • van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e), van een broer, zus, schoonbroer, schoonzus, van de vader, moeder, schoonvader, schoonmoeder, van een kleinkind van de werknemer: de dag van het huwelijk.
 • Overlijden
  • van de echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner, van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner: 10 dagen. De eerste 3 dagen zijn verplicht op te nemen in de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt de dag van de begrafenis. De overige 7 dagen mag de werknemer vrij opnemen binnen het jaar na het overlijden.
  • van de vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder, stiefmoeder van de werknemer: 3 dagen, te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis.
  • van een broer, zus, schoonzus, schoonbroer, grootvader, grootmoeder, kleinkind, van een overgrootvader, een overgrootmoeder, van een achterkleinkind, van een schoonzoon of schoondochter die bij de werknemer inwoont: 2 dagen, te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis.
  • van een broer, zus, schoonzus, schoonbroer, grootvader, grootmoeder, kleinkind, van een overgrootvader, een overgrootmoeder, van een achterkleinkind, van een schoonzoon of schoondochter die niet bij de werknemer inwoont: de dag van de begrafenis.
  • van een pleegkind: 10 dagen bij het overlijden van een pleegkind waarvan de werknemer of zijn echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner pleegouder was in het kader van langdurige pleegzorg (langer dan 6 maanden). De eerste 3 dagen op te nemen in periode tussen overlijden en begrafenis. Resterende 7 dagen vrij op te nemen binnen het jaar na het overlijden. Bij kortdurende pleegzorg (korter dan 6 maanden) hebben pleegouders recht op 1 dag rouwverlof, op te nemen op de dag van de begrafenis.
 • Plechtige communie van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e): de dag van de plechtigheid (wanneer deze valt op een zondag, feestdag, of gewone inactiviteitsdag: de gewone activiteitsdag die onmiddellijk aan de gebeurtenis voorafgaat of erop volgt).
 • Deelname van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e) aan het feest van de vrijzinnige jeugd daar waar dit feest plaatsvindtde dag van het feest (wanneer dit samenvalt met een zondag, feestdag of gewone inactiviteitsdag: de gewone activiteitsdag die onmiddellijk aan de gebeurtenis voorafgaat of erop volgt).
 • Bijwonen van een bijeenkomst van de familieraad, bijeengeroepen door de vrederechter: de nodige tijd, met een maximum van 1 dag.
 • Deelneming aan een jury, oproeping als getuige vóór de rechtbank of persoonlijke verschijning op aanmaning van de arbeidsrechtbank: de nodige tijd, met een maximum van 5 dagen.
 • Uitoefening van het ambt van bijzitter
  • in een hoofdstembureau of enig stembureau bij de parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen: de nodige tijd, met een maximum van 5 dagen.
  • in een van de hoofdbureaus bij de verkiezing van het Europese Parlement: de nodige tijd, met een maximum van 5 dagen.
  • in een hoofdbureau voor stemopneming bij de parlements-, provincieraads- en gemeenteverkiezingende nodige tijd, met een maximum van 5 dagen.
 • Priesterwijding of intrede in het klooster van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e), van een broer, zus, schoonbroer of schoonzus van de werknemer: de dag van de plechtigheid.

Niet gevonden wat je zocht? Lees dan Verlof om dwingende redenen na.

More Info

 • Alle informatie kan je nalezen in het ACV-Vakantieboekje (pdf)
 • Wegwijzer Sociale Wetgeving voor een volledig overzicht van de wetgeving arbeidsrecht en sociale zekerheid. Bestel de Wegwijzer
e-learningplatform

Militant?  

Widget brochure vakantie 2021

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.