Klein verlet

©Shutterstock

Moet je naar een huwelijk of heb je een begrafenis? Dan kan je afwezig blijven van het werk met klein verlet.

Je vindt hierna de algemene regeling nalezen voor het klein verlet:  de types en het aantal dagen dat je afwezig mag zijn. 

Kies nu je sector om meteen ook informatie op maat te krijgen. Veel regels hangen immers af van de sector waarin je tewerkgesteld bent!

 

Wat is klein verlet?

Bij bepaalde gebeurtenissen mag je afwezig blijven van het werk.  Heb je recht op dit zogenaamd 'klein verlet' dan moet je je werkgever vooraf verwittigen (of als dat niet kan, zo spoedig mogelijk) en wordt je loon doorbetaald. Je moet je afwezigheidsdagen wel gebruiken voor het doel waarvoor ze werden toegestaan.

Als je wettelijk samenwoont, heb je dezelfde rechten op klein verlet als gehuwde werknemers.  Werk je deeltijds, dan mag je afwezig zijn met behoud van loon op dagen dat je normaal zou hebben gewerkt. 

Soorten klein verlet

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende types klein verlet, met telkens het aantal dagen dat je afwezig mag zijn.

 • Huwelijk van de werknemer: 2 dagen, door de werknemer te kiezen tijdens de week waarin de gebeurtenis plaatsvindt of tijdens de daaropvolgende week.
 • Huwelijk van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e), van een broer, zus, schoonbroer, schoonzus, van de vader, moeder, schoonvader, schoonmoeder, van een kleinkind van de werknemer: de dag van het huwelijk.
 • Overlijden van de echtgenoot of echtgenote, van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e), van de vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder, stiefmoeder van de werknemer: 3 dagen, te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis.
 • Overlijden van een broer, zus, schoonzus, schoonbroer, grootvader, grootmoeder, kleinkind, van een overgrootvader, een overgrootmoeder, van een achterkleinkind, van een schoonzoon of schoondochter die bij de werknemer inwoont: 2 dagen, te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis.
 • Overlijden van een broer, zus, schoonzus, schoonbroer, grootvader, grootmoeder, kleinkind, van een overgrootvader, een overgrootmoeder, van een achterkleinkind, van een schoonzoon of schoondochter die niet bij de werknemer inwoont: de dag van de begrafenis.
 • Plechtige communie van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e): de dag van de plechtigheid (wanneer deze valt op een zondag, feestdag, of gewone inactiviteitsdag: de gewone activiteitsdag die onmiddellijk aan de gebeurtenis voorafgaat of erop volgt).
 • Deelname van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e) aan het feest van de vrijzinnige jeugd daar waar dit feest plaatsvindtde dag van het feest (wanneer dit samenvalt met een zondag, feestdag of gewone inactiviteitsdag: de gewone activiteitsdag die onmiddellijk aan de gebeurtenis voorafgaat of erop volgt).
 • Bijwonen van een bijeenkomst van de familieraad, bijeengeroepen door de vrederechter: de nodige tijd, met een maximum van 1 dag.
 • Deelneming aan een jury, oproeping als getuige vóór de rechtbank of persoonlijke verschijning op aanmaning van de arbeidsrechtbank: de nodige tijd, met een maximum van 5 dagen.
 • Uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdstembureau of enig stembureau bij de parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen: de nodige tijd, met een maximum van 5 dagen.
 • Uitoefening van het ambt van bijzitter in een van de hoofdbureaus bij de verkiezing van het Europese Parlement: de nodige tijd, met een maximum van 5 dagen.
 • Uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdbureau voor stemopneming bij de parlements-, provincieraads- en gemeenteverkiezingende nodige tijd, met een maximum van 5 dagen.
 • Priesterwijding of intrede in het klooster van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e), van een broer, zus, schoonbroer of schoonzus van de werknemer: de dag van de plechtigheid.

Niet gevonden wat je zocht?  Lees dan Verlof om dwingende redenen na.

More Info

 • Wegwijzer Sociale Wetgeving voor een volledig overzicht van de wetgeving arbeidsrecht en sociale zekerheid.  Bestel de Wegwijzer

Militant?  

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.