Klein verlet

©Shutterstock

Moet je naar een huwelijk of heb je een begrafenis? Dan kan je afwezig blijven van het werk met klein verlet.

NIEUW! Uitbreiding rouwverlof

Voor werknemers die een kind, echtgenoot of samenwonende partner verliezen wordt het rouwverlof uitgebreid van 3 naar 10 dagen. De regeling zal ook gelden voor pleegouders.

De uitbreiding van het rouwverlof treedt vanaf juli 2021 in werking.

Meer info vind je in het nieuwsbericht van 18 juni 2021.
Sociale partners ondersteunen pleegkinderen en -ouders

Vakbonden en werkgevers bereikten een akkoord over het recht op omstandigheidsverlof voor pleegkinderen en -ouders. 'Een nieuwe stap richting de volwaardige erkenning van de zo belangrijke pleegzorg. Het is nu aan de regering om dit advies snel om te zetten in wetgeving', stelt nationaal secretaris van het ACV Mathieu Verjans. 

Lees wat de concrete gevolgen van het advies zijn in het persbericht van 13 juli 2021 (pdf)! 
Tijdelijk: klein verlet voor vaccinatie tegen het coronavirus (vaccinatieverlof)

Werknemers die worden opgeroepen om zich tegen het coronavirus te laten vaccineren tijdens de werkuren, kunnen dat dus doen zonder loonverlies

Het gaat hier om een tijdelijke maatregel in de strijd tegen het coronavirus. Voorlopig geldt de wettelijke regeling tot 31 december 2021.

Lees alle voorwaarden bij onze FAQ vaccinatie.
Algemene regeling

Je vindt hierna de algemene regeling voor het klein verlet: de types en het aantal dagen dat je afwezig mag zijn. 

Kies nu je sector om meteen ook informatie op maat te krijgen. Veel regels hangen immers af van de sector waarin je tewerkgesteld bent!

Wat is klein verlet?

Bij bepaalde gebeurtenissen mag je afwezig blijven van het werk. Heb je recht op dit zogenaamd 'klein verlet' dan moet je je werkgever vooraf verwittigen (of als dat niet kan, zo spoedig mogelijk) en wordt je loon doorbetaald. Je moet je afwezigheidsdagen wel gebruiken voor het doel waarvoor ze werden toegestaan.

Als je wettelijk samenwoont, heb je dezelfde rechten op klein verlet als gehuwde werknemers. Werk je deeltijds, dan mag je afwezig zijn met behoud van loon op dagen dat je normaal zou hebben gewerkt. 

Soorten klein verlet

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende types klein verlet, met telkens het aantal dagen dat je afwezig mag zijn.

 • Huwelijk van de werknemer: 2 dagen, door de werknemer te kiezen tijdens de week waarin de gebeurtenis plaatsvindt of tijdens de daaropvolgende week.
 • Huwelijk van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e), van een broer, zus, schoonbroer, schoonzus, van de vader, moeder, schoonvader, schoonmoeder, van een kleinkind van de werknemer: de dag van het huwelijk.
 • Overlijden van de echtgenoot of echtgenote, van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e), van de vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder, stiefmoeder van de werknemer: 3 dagen, te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis. Voor het overlijden van een kind, echtgenoot of samenwonende partner wordt dit vanaf juli 2021 uitgebreid naar 10 dagen.
 • Overlijden van een broer, zus, schoonzus, schoonbroer, grootvader, grootmoeder, kleinkind, van een overgrootvader, een overgrootmoeder, van een achterkleinkind, van een schoonzoon of schoondochter die bij de werknemer inwoont: 2 dagen, te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis.
 • Overlijden van een broer, zus, schoonzus, schoonbroer, grootvader, grootmoeder, kleinkind, van een overgrootvader, een overgrootmoeder, van een achterkleinkind, van een schoonzoon of schoondochter die niet bij de werknemer inwoont: de dag van de begrafenis.
 • Overlijden van een pleegkind: vanaf juli 2021 krijgen pleegouders bij langdurige pleegzorg (langer dan 6 maanden) recht op 10 dagen rouwverlof wanneer een pleegkind overlijdt. Bij kortdurende pleegzorg (korter dan 6 maanden) hebben pleegouders recht op 1 dag rouwverlof.
 • Plechtige communie van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e): de dag van de plechtigheid (wanneer deze valt op een zondag, feestdag, of gewone inactiviteitsdag: de gewone activiteitsdag die onmiddellijk aan de gebeurtenis voorafgaat of erop volgt).
 • Deelname van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e) aan het feest van de vrijzinnige jeugd daar waar dit feest plaatsvindtde dag van het feest (wanneer dit samenvalt met een zondag, feestdag of gewone inactiviteitsdag: de gewone activiteitsdag die onmiddellijk aan de gebeurtenis voorafgaat of erop volgt).
 • Bijwonen van een bijeenkomst van de familieraad, bijeengeroepen door de vrederechter: de nodige tijd, met een maximum van 1 dag.
 • Deelneming aan een jury, oproeping als getuige vóór de rechtbank of persoonlijke verschijning op aanmaning van de arbeidsrechtbank: de nodige tijd, met een maximum van 5 dagen.
 • Uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdstembureau of enig stembureau bij de parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen: de nodige tijd, met een maximum van 5 dagen.
 • Uitoefening van het ambt van bijzitter in een van de hoofdbureaus bij de verkiezing van het Europese Parlement: de nodige tijd, met een maximum van 5 dagen.
 • Uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdbureau voor stemopneming bij de parlements-, provincieraads- en gemeenteverkiezingende nodige tijd, met een maximum van 5 dagen.
 • Priesterwijding of intrede in het klooster van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e), van een broer, zus, schoonbroer of schoonzus van de werknemer: de dag van de plechtigheid.

Niet gevonden wat je zocht? Lees dan Verlof om dwingende redenen na.

More Info

 • Alle informatie kan je nalezen in het ACV-Vakantieboekje (pdf)
 • Wegwijzer Sociale Wetgeving voor een volledig overzicht van de wetgeving arbeidsrecht en sociale zekerheid. Bestel de Wegwijzer
e-learningplatform

Militant?  

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.