Jeugdvakantie

©Shutterstock

Pas afgestudeerd en toch vier weken verlof. Dat kan met jeugdvakantie.

Wie heeft recht op jeugdvakantie?

Je hebt in 2020 recht op jeugdvakantie als je:

  • jonger bent dan 25 jaar op 31 december 2019
  • je studie hebt beëindigd of gestopt in de loop van 2019
  • na je studies minstens 1 maand gewerkt hebt als arbeider of bediende (niet als jobstudent) in 2019 en zo minstens 13 arbeidsdagen hebt gepresteerd
  • je in dienst bent bij een werkgever in de privésector of in contractueel dienstverband werkt bij een lokaal bestuur en de vakantieregeling privésector van toepassing is

Op hoeveel dagen jeugdvakantie heb je recht?

Voldoe je aan alle bovenstaande voorwaarden? Dan heb je recht op 4 weken vakantie: 24 dagen als je zes dagen per week werkt, 20 als je vijf dagen per week werkt. Maak je aanspraak op gewone vakantiedagen dan worden die afgetrokken van het maximaal aantal jeugdvakantiedagen.

Een voorbeeld: Noor is 24 en studeert af op 30 juni 2019. Ze begint te werken op 1 november 2019. In 2020 heeft ze betaald verlof op basis van haar prestaties in 2019. Dit komt neer op 4 vakantiedagen (2 dagen per gewerkte maand in 2019). Noor kan daarnaast 16 jeugdvakantiedagen opnemen zodat ze in totaal 20 dagen vakantie heeft.

Hoe jeugdvakantie aanvragen?

Pas als je gewone vakantiedagen uitgeput zijn, kun je jeugdvakantiedagen opnemen.  De procedure is als volgt:

  • Je werkgever geeft een elektronische EC103 jeugdvakantie-werkgever door aan de RVA
  • Je bezorgt zelf een C103 jeugdvakantie-werknemer aan je ACV dienstencentrum 
  • Na goedkeuring door de RVA betaalt ACV je jeugdvakantieuitkering uit. 

Voor elke maand waarin je jeugdvakantiedagen opneemt, moet je je werkgever een nieuw ingevuld berekeningsformulier ‘C103-jeugdvakantiewerkgever’ vragen en dit binnenbrengen bij het ACV.

Geen recht op jeugdvakantie? 

Werk je in privésector en heb je binnen 1 kalender al dan niet aansluitend bij 1 of meerdere werkgevers gewerkt? Dan heb je misschien recht op aanvullende vakantie

More Info

  • Wegwijzer Sociale Wetgeving voor een volledig overzicht van de wetgeving arbeidsrecht en sociale zekerheid.  Bestel de Wegwijzer
e-learningplatform

Militant?  

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.