Jeugdvakantie

©Shutterstock

Pas afgestudeerd en toch vier weken verlof. Dat kan met jeugdvakantie.

Wie heeft recht op jeugdvakantie?

Je hebt in 2021 recht op jeugdvakantie als je:

  • jonger bent dan 25 jaar op 31 december 2020
  • je studie hebt beëindigd of gestopt in de loop van 2020
  • na je studies minstens 1 maand gewerkt hebt als arbeider of bediende (niet als jobstudent) in 2020 en zo minstens 13 arbeidsdagen hebt gepresteerd
  • je in dienst bent bij een werkgever in de privésector of in contractueel dienstverband werkt bij een lokaal bestuur en de vakantieregeling privésector van toepassing is

Op hoeveel dagen jeugdvakantie heb je recht?

Voldoe je aan alle bovenstaande voorwaarden? Dan heb je recht op 4 weken vakantie: 24 dagen als je zes dagen per week werkt, 20 als je vijf dagen per week werkt. Maak je aanspraak op gewone vakantiedagen dan worden die afgetrokken van het maximaal aantal jeugdvakantiedagen.

Een voorbeeld: Noor is 24 en studeert af op 30 juni 2020. Ze begint te werken op 1 november 2020. In 2021 heeft ze betaald verlof op basis van haar prestaties in 2020. Dit komt neer op 4 vakantiedagen (2 dagen per gewerkte maand in 2020). Noor kan daarnaast 16 jeugdvakantiedagen opnemen zodat ze in totaal 20 dagen vakantie heeft.

Hoe jeugdvakantie aanvragen?

Pas als je gewone vakantiedagen uitgeput zijn, kan je jeugdvakantiedagen opnemen. De procedure is als volgt:

  • Je werkgever doet een elektronische aangifte. Dit heet aangifte scenario 9. De print die je van je werkgever krijgt van deze elektronische aangifte kan je best bewaren, maar hoef je niet in te dienen bij het ACV dienstencentrum.
  • Je bezorgt zelf een C103 jeugdvakantie-werknemer aan je ACV dienstencentrum. 
  • Na goedkeuring door de RVA betaalt het ACV je jeugdvakantie-uitkering uit. 

Voor elke maand waarin je jeugdvakantiedagen opneemt, moet je werkgever een elektronische aangifte doen van het aantal uren jeugdvakantie. Dit heet aangifte scenario 10. Je werkgever zal je een print bezorgen van deze aangifte. Die hoef je niet aan het ACV te bezorgen.

Geen recht op jeugdvakantie? 

Werk je in privésector en heb je binnen 1 kalender al dan niet aansluitend bij 1 of meerdere werkgevers gewerkt? Dan heb je misschien recht op aanvullende vakantie

More Info

  • Alle informatie kan je nalezen in het ACV-Vakantieboekje (pdf)
  • Wegwijzer Sociale Wetgeving voor een volledig overzicht van de wetgeving arbeidsrecht en sociale zekerheid. Bestel de Wegwijzer
e-learningplatform

Militant?  

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.