Wie heeft recht op tijdskrediet?

Elke werknemer uit de privésector heeft onder bepaalde voorwaarden recht op tijdskrediet. In sommige sectoren zijn niet alle vormen mogelijk.

Werknemers in de privésector

In principe geldt het recht op tijdskrediet en landingsbanen voor werknemers in de privésector. Daarnaast is er ook een regeling voor de publieke sector en komen bijvoorbeeld ook niet-gesubsidieerde personeelsleden van het vrij onderwijs in aanmerking. 

Twijfel je over de regeling waaronder je valt, neem dan contact op met je ACV-vakbondsafgevaardigde of met je beroepscentrale.

Voorwaarden voor tijdskrediet

Het recht op tijdkrediet hangt naast je sector ook af van de grootte van je onderneming, je anciënniteit en je tewerkstelling in de 2 jaar voorafgaand de aanvraag.

 • Anciënniteit: je werkt minstens 24 maanden bij dezelfde werkgever.
 • Grootte van de onderneming:  werk je in een kleine onderneming of in een bedrijf met minder dan 11 werknemers, dan moet je werkgever akkoord gaan met je aanvraag voor tijdskrediet. Weigert hij? Je kan in dat geval geen tijdskrediet opnemen. Je werkgever kan je aanvraag voor thematisch verlof niet weigeren.
 • Tewerkstelling:
  • Wil je 1/5de tijdskrediet opnemen? Dan moet je in de 12 maanden voor de start van dat tijdskrediet minstens voltijds hebben gewerkt.
  • Wil je halftijds tijdskrediet opnemen? Dat moet je in de 12 maanden voor de start minstens 3/4e hebben gewerkt.
  • Schematisch overzicht van de voorwaarden (pdf)

Wie heeft geen recht op tijdskrediet?

 • Leerlingen, zowel de industriële leerlingen als de leerovereenkomst met Syntra.
 • Contractuele en vastbenoemde ambtenaren; en het personeel van de meeste overheidsinstellingen.
 • Het gesubsidieerde personeel van het vrij onderwijs, de personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs, universiteiten, centra voor leerlingenbegeleiding en centra voor basiseducatie.

Voltijds en halftijds tijdskrediet?  

Je kan tijdskrediet vol- of halftijds opnemen als hierover een cao bestaat in de sector of in de onderneming waar je werkt.

Bij de motieven 'zorg voor een kind met een handicap' en 'zorg voor een zwaar ziek minderjarig kind' geldt die voorwaarde niet. In die gevallen heb je altijd recht op vol- of halftijds tijdskrediet.

Het recht op 1/5de tijdskrediet staat altijd voor jou open, zonder dat daarover verdere afspraken nodig zijn.

tijdskrediet-bereken-nettoloon
Denk je er aan tijdskrediet of thematisch verlof op te nemen?  Bereken je inkomen!

Benieuwd wat de impact op je inkomen is van thematisch verlof en tijdskrediet?  Twijfel je om bijvoorbeeld om ouderschapsverlof te nemen of die opleiding te volgen omwille van de financiële gevolgen?    

Gebruik nu onze tool en bereken je inkomen! 

Niet te missen: onze webinars!

Deelname is gratis. Check het programma en schrijf je in via bovenstaande link!

e-learning-tijdskrediet

Militant?  

Volg de diverse e-learning modules over tijdskrediet en thematisch verlof.  Je ontdekt zo alles wat je moet weten op interactieve wijze.

Meld je aan op het online ACV-leerplatform.

More Info

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.