Wie heeft recht op tijdskrediet?

Elke werknemer uit de privésector heeft onder bepaalde voorwaarden recht op tijdskrediet. In sommige sectoren zijn niet alle vormen mogelijk.

Voorwaarden voor tijdskrediet

  • Je werkt in minstens 24 maanden bij dezelfde werkgever.
  • Wil je 1/5de tijdskrediet opnemen? Dan moet je in de 12 maanden voor de start van dat tijdskrediet minstens voltijds hebben gewerkt.
  • Wil je halftijds tijdskrediet opnemen? Dat moet je in de 12 maanden voor de start minstens 3/4e hebben gewerkt.
  • Werk je in een kleine onderneming of in een bedrijf met minder dan 11 werknemers, dan moet je werkgever akkoord gaan met je aanvraag voor tijdskrediet. Weigert hij? Je kan in dat geval geen tijdskrediet opnemen.   Je werkgever kan je aanvraag voor thematisch verlof niet weigeren.

Wie heeft geen recht op tijdskrediet?

  • Leerlingen, zowel de industriële leerlingen als de leerovereenkomst met Syntra.
  • Contractuele en vastbenoemde ambtenaren; en het personeel van de meeste overheidsinstellingen.
  • Het gesubsidieerde personeel van het vrij onderwijs, de personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs, universiteiten, centra voor leerlingenbegeleiding en centra voor basiseducatie.

Voltijds en halftijds tijdskrediet?  

Je kan tijdskrediet vol- of halftijds opnemen als hierover een cao bestaat in de sector of in de onderneming waar je werkt.

Bij de motieven 'zorg voor een kind met een handicap' en 'zorg voor een zwaar ziek minderjarig kind' geldt die voorwaarde niet. In die gevallen heb je altijd recht op vol- of halftijds tijdskrediet.

Het recht op 1/5de tijdskrediet staat altijd voor jou open, zonder dat daarover verdere afspraken nodig zijn.

More Info

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.