Pensioenstelsels

©Shutterstock

Je bouwt rechten op in een pensioenstelsel: het stelsel voor werknemers in loondienst, in een publiekrechtelijke pensioenstelsel of als zelfstandige.

Eerste pensioenpijler

De wettelijke pensioenen binnen het socialezekerheidsstelsel zijn het rust- en overlevingspensioen. Zij vormen de 1ste pijler en dekken 2 sociale risico's:

  • ouderdom: hiervoor ontvang je een gewoon pensioen of rustpensioenen
  • weduwnaarschap, of het verlies aan inkomen voor de echtgenoot van een werknemer, zie de overlevingspensioenen.

Binnen de 1ste pensioenpijler bestaan 3 pensioenstelsels of pensioenregelingen naast mekaar. Dit hangt af van je loopbaan. De stelsels verschillen sterk van elkaar, zowel op vlak van uitkeringen als op vlak van bijdragen. 

Pensioenregelingen

Werknemers bouwen meestal rechten op in 1 van de volgende pensioenstelsels:

  • stelsel voor werknemers in loondienst: deze regeling geldt voor werknemers uit de privésector, maar ook voor niet-vastbenoemde werknemers uit de openbare sector
  • publiekrechtelijke stelsels: ambtenaren en vastbenoemde leerkrachten in het vrije net
  • stelsel voor zelfstandigen 

In deze rubriek vind je meer info over het stelsel voor werknemers in loondienst. Voor publiekrechtelijke regelingen kan je terecht op de website van ACV Openbare Diensten

More Info

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.