Aanvullende pensioenen

©Shutterstock

Naast het rustpensioen zijn er ook pensioenregelingen die gelinkt zijn aan de werksituatie. Sommige werknemers bouwen een aanvullend pensioen op.

De 1ste pensioenpijler bevat de wettelijke pensioenen. Dit zijn de rust- en overlevingspensioenen die in de verschillende stelsels naast mekaar voorkomen. 

Daarnaast zijn er nog 2 pensioenpijlers die de zogenaamde aanvullende pensioenen bevatten.  

Tweede pensioenpijler

De 2de pijler omvat pensioenregelingen die verbonden zijn aan je werksituatie:

  • groepsverzekering of pensioenfonds 
  • individuele pensioentoezegging voor een werknemer of bedrijfsleider
  • individuele voortzetting van een aanvullend pensioen als je overstapt naar een andere werkgever zonder aanvullende pensioenregeling

Dit zijn sociale en niet-individuele pensioenregelingen. Ze kunnen 2 vormen aannemen:

  • sectorale pensioenplannen op het niveau van het paritair comité
  • bedrijfspensioenplannen in sectoren zonder sectorplan

Derde pensioenpijler

De derde pijler zijn de pensioenen die je zelf en individueel opbouwt als je er de middelen voor hebt.  Het gaat om bijvoorbeeld pensioensparen, levensverzekering, …

More Info

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.