Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Klein verlet

Moet je naar een huwelijk of een begrafenis? Door klein verlet kan je geldig afwezig zijn van het werk.

Wat is klein verlet?

Bij specifieke gebeurtenissen mag je afwezig blijven van het werk. Heb je recht op dit zogenaamd 'klein verlet' dan moet je je werkgever vooraf verwittigen (of als dat niet kan, zo spoedig mogelijk) en wordt je loon doorbetaald. Je moet je afwezigheidsdagen wel gebruiken voor het doel waarvoor ze werden toegestaan.

Als je wettelijk samenwoont, heb je dezelfde rechten op klein verlet als gehuwde werknemers. In geval van rouwverlof is er geen onderscheid tussen feitelijk en wettelijk samenwonen.

Werk je deeltijds, dan mag je afwezig zijn met behoud van loon op dagen dat je normaal zou hebben gewerkt. 

💡 Bereken nu zelf je vakantiedagen!

Met deze handige tool bereken je zelf op hoeveel dagen vakantie je recht hebt! 

Voor welke gebeurtenissen krijg je klein verlet?

En hoe zit de algemene regeling precies in elkaar? Hoeveel dagen krijg je bij welke gebeurtenis en wat zijn de voorwaarden? 👇

Vakantieboekje 2023

Welke soorten vakantie bestaan er? Hoeveel vakantiedagen heb je? En hoe wordt je vakantiegeld eigenlijk berekend? Download het vakantieboekje 2023 (pdf) en krijg een antwoord op al je vragen!

💡 Dankzij de interactieve pdf klik je eenvoudig door in de inhoudstafel!

Word nu lid van het ACV!

💡 Veel van de regels hangen af van de sector waarin je werkt.  Kies daarom nu je sector om meteen informatie op maat te krijgen. 👇

PC 202- Bedienden kleinhandel voedingswaren

Zoals voorzien in de wet krijg je betaalde vrije dagen voor bijzondere gebeurtenissen (zoals huwelijk, geboorte, overlijden van familieleden…. Samenwonenden worden gelijkgesteld met echtgenoten, op voorwaarde dat zij dezelfde woonplaats hebben. Een overzicht van de omstandigheden waarvoor je extra verlof krijgt:

1. Huwelijk van de werknemer:
 • 3 dagen, door de werknemer te kiezen tijdens de week waarin de gebeurtenis plaatsvindt of tijdens de daaropvolgende week. 
 • Wie in het huwelijksbootje stapt en lid is van ACV PULS heeft recht op een huwelijkspremie.
  • Na 1 jaar lidmaatschap bedraagt dat 25 euro. Na 2 jaar lidmaatschap 75 euro.
   Je kan deze aanvragen op een ACV kantoor of neem online contact op.
2. Huwelijk...
 • ...van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e), van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder, stiefmoeder, van een kleinkind van de werknemer:
  de dag van het huwelijk.
3. Geboorte van een kind:
 • De werknemer heeft recht op 10 dagen ‘buitengewoon verlof’ bij de geboorte van een door hem erkend kind.
 • Die 10 dagen zijn op te nemen binnen de 4 maanden na de geboorte (vaderschapsverlof).
 • Drie van de tien dagen worden betaald door de werkgever, de overige zeven vallen ten laste van het ziekenfonds.
4. Adoptie van een kind:
 • De werknemers die in het kader van een adoptie een kind in zijn gezin opneemt, heeft recht op 4 weken verlof (6 weken indien het kind bij het begin van het adoptieverlof jonger is dan 3 jaar). Die verlofperiodes worden verdubbeld in duur wanneer het kind gehandicapt is (minstens 66% of 4 punten op pijler 1 van de medisch-sociale schaal gebruikt inzake kinderbijslag).
 • Dit verlof moet worden opgenomen binnen 2 maanden na de inschrijving van het kind als deel uitmakend van het gezin. Het verlof moet niet noodzakelijk voor het maximum aantal dagen opgenomen worden. Het moet wel in één keer opgenomen worden, en moet minstens één week, of een meervoud van weken, omvatten.
 • Het recht vervalt wanneer het kind 8 jaar wordt.
5. Priesterwijding...
 • ...of intrede in het klooster van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e), van een broer, zuster, schoonbroer of schoonzuster van de werknemer:
 • de dag van de plechtigheid.
6. Overlijden...
 • ...van de echtgenoot of echtgenote, van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e), van de vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder, stiefmoeder van de werknemer:
 • drie dagen, te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis.
7. Overlijden...
 • ...van een broer, zuster, schoonzuster, schoonbroer, grootvader, grootmoeder, kleinkind, van een overgrootvader, een overgrootmoeder, van een achterkleinkind, van een schoonzoon of schoondochter die bij de werknemer inwoont:
 • twee dagen, te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis.
8. Overlijden...
 • ...van een broer, zuster, schoonzuster, schoonbroer, grootvader, grootmoeder, kleinkind, van een overgrootvader, een overgrootmoeder, van een achterkleinkind, van een schoonzoon of schoondochter die niet bij de werknemer inwoont:
 • de dag van de begrafenis.
9. Plechtige communie...
 • ...van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e):
 • de dag van de plechtigheid (wanneer deze samenvalt met een zondag, feestdag, of gewone inactiviteitsdag: de gewone activiteitsdag die onmiddellijk aan de gebeurtenis voorafgaat of erop volgt).
10. Deelneming aan het feest van de vrijzinnige jeugd daar waar dit feest plaatsvindt...
 • ...door een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e): de dag van het feest (wanneer dit samenvalt met een zondag, feestdag of gewone inactiviteitsdag:
 • de gewone activiteitsdag die onmiddellijk aan de gebeurtenis voorafgaat of erop volgt).
11. Verblijf van de dienstplichtige werknemer...
 • ...in een rekruterings- en selectiecentrum of in een militair hospitaal ten gevolge van zijn verblijf in een rekruterings- of selectiecentrum:
 • de nodige tijd, met een maximum van 3 dagen.
12. Verblijf van de werknemer-gewetensbezwaarde...
 • ...op de administratieve Gezondheidsdienst of in een van de verplegingsinrichtingen, die overeenkomstig de wetgeving over het statuut van de gewetensbezwaarden door de Koning zijn aangewezen:
 • de nodige tijd, met een maximum van 3 dagen.
13. Bijwonen van een bijeenkomst van de familieraad...
 • ...bijeengeroepen door de vrederechter:
 • de nodige tijd, met een maximum van één dag.
14. Deelneming aan een jury...
 • ...oproeping als getuige vóór de rechtbank of persoonlijke verschijning op aanmaning van de arbeidsrechtbank:
 • de nodige tijd, met een maximum van 5 dagen;
15. Uitoefening van het ambt van bijzitter...
 • ...in een hoofdstembureau of enig stembureau bij de parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen:
 • de nodige tijd.
16. Uitoefening van het ambt van bijzitter...
 • ...in een van de hoofdbureaus bij de verkiezing van het Europese Parlement:
 • de nodige tijd, met een maximum van 5 dagen.
17. Uitoefening van het ambt van bijzitter...
 • ...in een hoofdbureau voor stemopneming bij de parlements-, provincieraads- en gemeenteverkiezingen:
 • de nodige tijd, met een maximum van 5 dagen.

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.