Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Klein verlet

Moet je naar een huwelijk of een begrafenis? Door klein verlet kan je geldig afwezig zijn van het werk.

Wat is klein verlet?

Bij specifieke gebeurtenissen mag je afwezig blijven van het werk. Heb je recht op dit zogenaamd 'klein verlet' dan moet je je werkgever vooraf verwittigen (of als dat niet kan, zo spoedig mogelijk) en wordt je loon doorbetaald. Je moet je afwezigheidsdagen wel gebruiken voor het doel waarvoor ze werden toegestaan.

Als je wettelijk samenwoont, heb je dezelfde rechten op klein verlet als gehuwde werknemers. In geval van rouwverlof is er geen onderscheid tussen feitelijk en wettelijk samenwonen.

Werk je deeltijds, dan mag je afwezig zijn met behoud van loon op dagen dat je normaal zou hebben gewerkt. 

💡 Bereken nu zelf je vakantiedagen!

Met deze handige tool bereken je zelf op hoeveel dagen vakantie je recht hebt! 

Voor welke gebeurtenissen krijg je klein verlet?

En hoe zit de algemene regeling precies in elkaar? Hoeveel dagen krijg je bij welke gebeurtenis en wat zijn de voorwaarden? 👇

Vakantieboekje 2023

Welke soorten vakantie bestaan er? Hoeveel vakantiedagen heb je? En hoe wordt je vakantiegeld eigenlijk berekend? Download het vakantieboekje 2023 (pdf) en krijg een antwoord op al je vragen!

💡 Dankzij de interactieve pdf klik je eenvoudig door in de inhoudstafel!

Word nu lid van het ACV!

💡 Veel van de regels hangen af van de sector waarin je werkt.  Kies daarom nu je sector om meteen informatie op maat te krijgen. 👇

PC 130.01 - Drukkerijen en grafische kunstbedrijven

 • Huwelijk van de werknemer: één extra dag (onbetaald).
 • Overlijden van de echtgenote, van een wettig, gewettigd, aangenomen of natuurlijk erkend kind van de werkne(e)m(st)er of van zijn echtgeno(o)t(e), van de vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder of stiefmoeder van de werkne(e)mst)er: 1 extra dag (onbetaald).
 • Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, grootvader, grootmoeder, kleinkind, schoonzoon, schoondochter, voogd of pleegouders van de werkne(e)m(st)er alsook van de schoonbroer, schoonzuster, grootvader, grootmoeder van de echtgeno(o)t(e) van de werkne(e)m(st)er die niet bij de werknemer inwoont: 1 extra dag tussen het overlijden en de begrafenis (onbetaald).
 • Verblijf van de dienstplichtige werknemer in een rekruterings- en selectiecentrum of in een militair hospitaal ten gevolge van zijn verblijf in een rekruterings- en selectiecentrum: naast de betaalde dagen klein verlet, heeft de werknemer het recht om de nodige tijd vrij te nemen (onbetaald).
 • Andere militaire verplichtingen van korte duur: De nodige tijd met een maximum van 1 dag. Naast de betaalde dag klein verlet, heeft de werknemer het recht om de nodige tijd vrij te nemen (onbetaald).
 • Bijwonen van een bijeenkomst van een familieraad, bijeengeroepen door de vrederechter: naast de betaalde dag klein verlet, heeft de werknemer het recht om de nodige tijd vrij te nemen (onbetaald).
 • Deelneming van een jury of oproeping als getuige voor de rechtbank of persoonlijke verschijning op aanmaning van de arbeidsrechtbank : naast de betaalde dagen klein verlet, heeft de werknemer het recht om de nodige tijd vrij te nemen (onbetaald).
 • Uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdbureau voor stemopneming bij de parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen en bij de Europese verkiezingen: naast de betaalde dagen klein verlet, heeft de werknemer het recht om de nodige tijd vrij te nemen (onbetaald).
 • Manifestaties ter gelegenheid van het toekennen van eervolle onderscheidingen met beroepskarakter: de nodige tijd met een maximum van één dag. Naast de betaalde dag klein verlet, heeft de werknemer het recht om de nodige tijd vrij te nemen (onbetaald).
 • Examen voor beroepsbekwaamheid: de nodige tijd met een maximum van één dag. Naast de betaalde dag klein verlet, heeft de werknemer het recht om de nodige tijd vrij te nemen (onbetaald).
 • Geneeskundige zorgen na arbeidsongeval, geen arbeidsongeschiktheid met zich brengend: de nodige tijd.

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.