Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Klein verlet

Moet je naar een huwelijk of een begrafenis? Door klein verlet kan je geldig afwezig zijn van het werk.

Wat is klein verlet?

Bij specifieke gebeurtenissen mag je afwezig blijven van het werk. Heb je recht op dit zogenaamd 'klein verlet' dan moet je je werkgever vooraf verwittigen (of als dat niet kan, zo spoedig mogelijk) en wordt je loon doorbetaald. Je moet je afwezigheidsdagen wel gebruiken voor het doel waarvoor ze werden toegestaan.

Als je wettelijk samenwoont, heb je dezelfde rechten op klein verlet als gehuwde werknemers. In geval van rouwverlof is er geen onderscheid tussen feitelijk en wettelijk samenwonen.

Werk je deeltijds, dan mag je afwezig zijn met behoud van loon op dagen dat je normaal zou hebben gewerkt. 

💡 Bereken nu zelf je vakantiedagen!

Met deze handige tool bereken je zelf op hoeveel dagen vakantie je recht hebt! 

Voor welke gebeurtenissen krijg je klein verlet?

En hoe zit de algemene regeling precies in elkaar? Hoeveel dagen krijg je bij welke gebeurtenis en wat zijn de voorwaarden? 👇

Vakantieboekje 2023

Welke soorten vakantie bestaan er? Hoeveel vakantiedagen heb je? En hoe wordt je vakantiegeld eigenlijk berekend? Download het vakantieboekje 2023 (pdf) en krijg een antwoord op al je vragen!

💡 Dankzij de interactieve pdf klik je eenvoudig door in de inhoudstafel!

Word nu lid van het ACV!

💡 Veel van de regels hangen af van de sector waarin je werkt.  Kies daarom nu je sector om meteen informatie op maat te krijgen. 👇

PC 307-Makelarij

Hieronder vind je de afspraken voor PC 307 die via een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) zijn afgesloten. Andere afspraken zijn mogelijk op ondernemingsniveau, maar moeten minstens gelijk zijn aan de bepaling zijn van de cao.

PC 307 kent dus enkele sectorale aanvullingen op het klein verlet. Onder die term verstaat men over het algemeen familiale gebeurtenissen (overlijden, huwelijk, geboorte), of burgerlijke verplichtingen die aanleiding geven tot verlof met behoud van loon. De wet somt een reeks van dergelijke gebeurtenissen op. 

Verhuis van de werknemer
  • In PC 307 kwamen de sociale partners (vakbonden en werkgevers) overeen om aan deze lijst het motief  “verhuis van de werknemer van zijn hoofdverblijfplaats” toe te voegen.
  • Voor het verhuis (van de hoofdverblijfplaats) van de werknemer, is daardoor één werkdag klein verlet voorzien. Het gaat dus om maximaal 1 werkdag per jaar.
  • Voorwaarde is voorlegging van een verklaring op eer, ondertekend door de werknemer, met betrekking tot zijn adreswijziging of mits voorlegging van enig ander, voor de werkgever aanvaardbaar bewijsmiddel.
Overlijden
  • Het recht om afwezig te blijven omwille van het overlijden van de schoonbroer, de schoonzuster, de grootvader en de grootmoeder van de werknemer, wordt uitgebreid naar de schoonbroer, de schoonzuster, de grootvader en de grootmoeder van de echtgeno(o)t(e) van de werknemer.
    In PC 307 wordt een adoptie-, pleeg- of natuurlijk erkend kind gelijkgesteld met het wettig of gewettigd kind.

Op zoek naar meer sectorale informatie?

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.