Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Klein verlet

Moet je naar een huwelijk of een begrafenis? Door klein verlet kan je geldig afwezig zijn van het werk.

Wat is klein verlet?

Bij specifieke gebeurtenissen mag je afwezig blijven van het werk. Heb je recht op dit zogenaamd 'klein verlet' dan moet je je werkgever vooraf verwittigen (of als dat niet kan, zo spoedig mogelijk) en wordt je loon doorbetaald. Je moet je afwezigheidsdagen wel gebruiken voor het doel waarvoor ze werden toegestaan.

Als je wettelijk samenwoont, heb je dezelfde rechten op klein verlet als gehuwde werknemers. In geval van rouwverlof is er geen onderscheid tussen feitelijk en wettelijk samenwonen.

Werk je deeltijds, dan mag je afwezig zijn met behoud van loon op dagen dat je normaal zou hebben gewerkt. 

💡 Bereken nu zelf je vakantiedagen!

Met deze handige tool bereken je zelf op hoeveel dagen vakantie je recht hebt! 

Voor welke gebeurtenissen krijg je klein verlet?

En hoe zit de algemene regeling precies in elkaar? Hoeveel dagen krijg je bij welke gebeurtenis en wat zijn de voorwaarden? 👇

Vakantieboekje 2023

Welke soorten vakantie bestaan er? Hoeveel vakantiedagen heb je? En hoe wordt je vakantiegeld eigenlijk berekend? Download het vakantieboekje 2023 (pdf) en krijg een antwoord op al je vragen!

💡 Dankzij de interactieve pdf klik je eenvoudig door in de inhoudstafel!

Word nu lid van het ACV!

💡 Veel van de regels hangen af van de sector waarin je werkt.  Kies daarom nu je sector om meteen informatie op maat te krijgen. 👇

PC 211-Petroleum

 • Huwelijk van de werknemer: één extra dag.
 • Huwelijk van descendenten, descendenten van de echtgeno(o)t(e) inbegrepen, en rechtstreekse ascendenten, van de schoonouders, tweede echtgeno(o)t(e) van één der ouders, broers en zusters, halfbroers, halfzusters, schoonbroers, schoonzusters van de werknemer: één dag, zelfs indien de dag van de plechtigheid niet op een normale werkdag valt.
 • De ondertekening van een samenwoonstcontract waar de werknemer partij is: de dag van de ondertekening in het gemeentehuis. Bij een later huwelijk door dezelfde partijen, zal deze dag verrekend worden in de dagen klein verlet voor het huwelijk.
 • Overlijden van een broer, zus, schoonbroer, schoonzus, grootvader, grootmoeder, kleinkind, overgrootvader, overgrootmoeder, achterkleinkind, schoonzoon of schoondochter: de dagen dienen uiterlijk binnen de zeven werkdagen volgend op het overlijden te worden genomen.
 • Priesterwijding of intrede in het klooster van de werknemer, descendenten, descendenten van de echtgeno(o)t(e) inbegrepen, en rechtstreekse ascendenten, van de schoonouders, tweede echtgeno(o)t(e) van één der ouders, broers en zusters, halfbroers, halfzusters, schoonbroers, schoonzusters van de werknemer. Met priesterwijding wordt gelijkgesteld de aanstelling als bedienaar van de eredienst van alle in België erkende godsdiensten: Een normale werkdag zelfs indien de dag van de plechtigheid niet op een normale werkdag valt. De toekenning kan voor dezelfde werknemer maar éénmalig voorkomen.
 • Oproeping voor militaire verplichtingen: drie dagen.
 • Persoonlijke en verplichte deelneming aan een bijeenkomst van een officieel bijeengeroepen familieraad: de nodige tijd (geen maximum).
 • Deelneming aan een jury of oproeping als getuige voor de rechtbank, of persoonlijke verschijning op aanmaning van de arbeidsrechtbank, uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdstembureau of enig stembureau of in een hoofdbureau voor stemopneming bij de parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen: de nodige tijd (geen maximum).
 • Oproeping voor de rechtbank ten gevolge van een overtreding als autovoerder in dienst van de werkgever: de nodige tijd voor maximum één oproeping per geding.
 • Oproeping voor de geneesheer of voor de rechtbank voor regeling van de gevolgen van een arbeidsongeval met het oog op de vaststelling van de invaliditeitsgraad: de nodige tijd met een maximum van één dag per ongeval.
 • Oproeping voor een arbeidshof of een arbeidsrechtbank in hoedanigheid van raadsheer of rechter in sociale zaken: de nodige tijd met een maximum van één dag.

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.