Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Bijzondere types verlof

Check of je of je recht hebt op jeugdvakantie, seniorvakantie of aanvullende verlof!

Geen gewoon verlof?

Check zeker of je recht heb op een bijzondere vorm van verlof zoals het jeugdvakantie, seniorvakantie of aanvullende vakantie!

💡 Je vindt hier eerst de meer algemene regels, de info voor je sector vind je helemaal onderaan.

💡 Bereken nu zelf je vakantiedagen!

Met deze handige tool bereken je zelf op hoeveel dagen vakantie je recht hebt! 

Jeugdvakantie

Pas afgestudeerd en toch 4 weken verlof? Dat kan met jeugdvakantie. Let op: jeugdvakantie geldt alleen voor wie in de privé-sector werkt! Werk je in het onderwijs of de openbare sector? Bekijk hier meer info over je verlof.

Seniorvakantie

Ouder dan 50?  Niet genoeg verlof na een lange periode van inactiviteit, werkloosheid of invaliditeit?  Dan kan je seniorvakantie nemen!

Aanvullende vakantie of Europees verlof

Geen recht op 4 weken vakantie en ook geen jeugd- of seniorvakantie? Check of je recht hebt op aanvullende vakantie!

Vakantieboekje 2024

Welke soorten vakantie bestaan er? Hoeveel vakantiedagen heb je? En hoe wordt je vakantiegeld eigenlijk berekend? Download het vakantieboekje 2024 en krijg een antwoord op al je vragen!

💡 Dankzij de interactieve pdf klik je eenvoudig door in de inhoudstafel!

Militant?  Download ook de vakantie-affiche!
Extra beeldmateriaal vakantieboekje

Maak het vakantieboekje mee bekend in je e-mailhandtekening, of gebruik de banners.

Document Type Grootte
Facebook banner

Type: png Grootte: 2061 kb

Download

png 2061 kb Download
E-mailhandtekening

Type: png Grootte: 561 kb

Download

png 561 kb Download
Banner algemeen

Type: png Grootte: 993 kb

Download

png 993 kb Download

💡 Veel van de regels hangen af van de sector waarin je werkt.  Kies daarom nu je sector om meteen informatie op maat te krijgen. 👇

PC 226 - Internationale handel, vervoer en logistiek

Hieronder vind je de sectorafspraken voor PC 226, het paritair comité van de internationale handel, vervoer en logistiek, die via een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) zijn afgesloten. Aanvullende afspraken zijn mogelijk op ondernemingsniveau, maar moeten minstens gelijk zijn aan de bepalingen van de sectorafspraken.

Jeugdvakantie
 • Ben je jonger dan 25 jaar en pas aan het werk, dan is de kans groot dat je het jaar nadat je begon te werken, geen recht hebt op het maximale aantal betaalde vakantiedagen. Als bediende in PC 226 kan je echter een beroep doen op jeugdvakantie om je vakantiedagen aan te vullen.
  Ook als je in de loop van het jaar bent beginnen werken (na je studies), heb je in het jaar nadien mogelijks recht op jeugdvakantie.
 • Aanvullende premie bij jeugdvakantie
  • Als je jeugdvakantie opneemt ontvang je, naast een RVA-uitkering, een aanvullende premie van de werkgever van 33,7€ voor een volledige dag en 16,85€ voor een halve dag. Zo lijd je geen inkomensverlies bij het opnemen van (jeugd)vakantie.
  • De vergoeding die je krijgt voor de jeugdvakantiedagen bedraagt 65% van het gemiddeld dagloon dat je zou verdienen op je eerste genomen jeugdvakantiedag. Dit dagbedrag geldt dan voor alle jeugdvakantiedagen die je nog opneemt. Het bedrag dat in aanmerking wordt genomen voor het berekenen van de jeugdvakantie-uitkering is begrensd. Dit wil zeggen dat er geen rekening wordt gehouden met het loon boven een vastgelegde loongrens.
Seniorvakantie
 • Ben je ouder dan 50 jaar, hervat je het werk als bediende in een PC 226-onderneming en heb je geen volledig vakantierecht opgebouwd door een periode van volledige werkloosheid of invaliditeit (na een jaar ziekte) in het vakantiedienstjaar? Dan kan je nadat je de gewone betaalde vakantiedagen hebt uitgeput, een recht uitoefenen op seniorverlof. 
 • Aanvullende premie bij seniorverlof
  • Naast een RVA-uitkering kent de werkgever een premie toe van 33,7€ voor een volledige dag en 16,85€ voor een halve dag.
Gewenningsverlof
 • Ben je bediende in PC 226 en wordt je arbeidsovereenkomst beëindigd met het oog op SWT of het wettelijk pensioen, dan heb je tijdens de laatste zes maanden van de opzeggingsperiode recht op twee halve dagen per week betaalde afwezigheid van het werk - eventueel samengevoegd tot één volledige dag per week. 

Op zoek naar meer sectorale informatie?

 • Je kan alle sectorafspraken raadplegen via de sectorpagina van PC 226.