Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Wie heeft recht op tijdskrediet?

Elke werknemer uit de privésector heeft onder bepaalde voorwaarden recht op tijdskrediet. In sommige sectoren zijn niet alle vormen mogelijk.

Bereken je inkomen bij tijdskrediet!

Werknemers in de privésector

In principe geldt het recht op tijdskrediet en landingsbanen voor werknemers in de privésector. Daarnaast is er ook een regeling voor de publieke sector en komen bijvoorbeeld ook niet-gesubsidieerde personeelsleden van het vrij onderwijs in aanmerking. 

Twijfel je over de regeling waaronder je valt, neem dan contact op met je ACV-vakbondsafgevaardigde of met je beroepscentrale.

Voorwaarden voor tijdskrediet

Het recht op tijdkrediet hangt naast je sector ook af van de grootte van je onderneming, je anciënniteit en je tewerkstelling in de 2 jaar voorafgaand de aanvraag.

 • Anciënniteit: je werkt minstens 24 maanden bij dezelfde werkgever.
 • Grootte van de onderneming:  werk je in een kleine onderneming of in een bedrijf met minder dan 11 werknemers, dan moet je werkgever akkoord gaan met je aanvraag voor tijdskrediet. Weigert hij? Je kan in dat geval geen tijdskrediet opnemen. Je werkgever kan je aanvraag voor thematisch verlof niet weigeren.
 • Tewerkstelling:
  • Wil je 1/5de tijdskrediet opnemen? Dan moet je in de 12 maanden voor de start van dat tijdskrediet minstens voltijds hebben gewerkt.
  • Wil je halftijds tijdskrediet opnemen? Dat moet je in de 12 maanden voor de start minstens 3/4e hebben gewerkt.
  • Schematisch overzicht van de voorwaarden (pdf)

Wie heeft geen recht op tijdskrediet?

 • Leerlingen, zowel de industriële leerlingen als de leerovereenkomst met Syntra.
 • Contractuele en vastbenoemde ambtenaren; en het personeel van de meeste overheidsinstellingen.
 • Het gesubsidieerde personeel van het vrij onderwijs, de personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs, universiteiten, centra voor leerlingenbegeleiding en centra voor basiseducatie.

Voltijds en halftijds tijdskrediet?  

Je kan tijdskrediet vol- of halftijds opnemen als hierover een cao bestaat in de sector of in de onderneming waar je werkt.

Bij de motieven 'zorg voor een kind met een handicap' en 'zorg voor een zwaar ziek minderjarig kind' geldt die voorwaarde niet. In die gevallen heb je altijd recht op vol- of halftijds tijdskrediet.

Het recht op 1/5de tijdskrediet staat altijd voor jou open, zonder dat daarover verdere afspraken nodig zijn.

Word nu lid van het ACV!

tijdskrediet-bereken-nettoloon
Denk je er aan tijdskrediet of thematisch verlof op te nemen?  Bereken je inkomen!

Benieuwd wat de impact op je inkomen is van thematisch verlof en tijdskrediet?  Twijfel je om bijvoorbeeld om ouderschapsverlof te nemen of die opleiding te volgen omwille van de financiële gevolgen?    

Gebruik nu onze tool en bereken je inkomen! 

More Info

NL_ brochure tijdskrediet
ACV_Tijdskrediet_SZ_widget right

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.