Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Waarvoor kan je tijdskrediet opnemen?

Je kan voor 2 redenen of motieven tijdskrediet opnemen.

Motieven tijdskrediet

Ben je werknemer in de privé en nood aan tijd om voor je kind of een ziek familielid te zorgen? Of misschien kriebelt het om een voltijdse opleiding te volgen? Dan kan je tijdskrediet met motief zorg of opleiding nemen!

⚠️ Opgelet:  aanpassingen regeling tijdskrediet vanaf 1 januari 2023!  
 • Je krijgt dan als deeltijds werknemer geen uitkering meer voor tijdskrediet met motief.
 • Tijdskrediet met motief zorg voor een kind wordt beperkt.
 • De verhoogde uitkeringen voor 50-plussers verdwijnen.

Denk je er aan tijdskrediet op te nemen? Dan kan je je aanvraag best voor 1 januari in orde brengen.  Lees het overzicht van aanpassingen tijdskrediet vanaf 1 januari 2023 na. 

Voor de regelingen thematisch verlof zijn er geen wijzigingen.

💡 Belangrijk:

  • Je kan ook van thematisch verlof gebruik maken. Je mag tijdskrediet en thematisch verlof cumuleren. Vaak wordt eerst thematisch verlof opgenomen, gevolgd door tijdskrediet.  Check daarom alle info over thematisch verlof als je denkt aan ouderschaps- of zorgverlof.

  Word nu lid van het ACV!

  Denk je er aan tijdskrediet of thematisch verlof op te nemen?  Bereken je inkomen!

  Benieuwd wat de impact op je inkomen is van thematisch verlof en tijdskrediet?  Twijfel je om bijvoorbeeld om ouderschapsverlof te nemen of die opleiding te volgen omwille van de financiële gevolgen?    

  Gebruik nu onze tool en bereken je inkomen! 

  Of check de brochure

  Je kan alle info ook rustig nalezen in onze meer uitgebreide brochure 'Tijdskrediet, landingsbanen en thematisch verlof' (pdf)!

  Lees meteen verder

  Militant en op zoek naar ondersteuning bij je syndicale opdracht?  

  PC 112 - Garages

  Tijdskrediet
  • 1/5e vermindering gedurende 51 maanden voor alle motieven (interprofessioneel vastgelegd).
  • Halftijds of voltijds tijdskrediet gedurende 51 maanden voor de motieven zorg voor een minderjarig zwaar ziek kind of een kind met een handicap tot 21 jaar (interprofessioneel vastgelegd).
  • Sectoraal: Halftijds of voltijds tijdskrediet gedurende 24 maanden (sectoraal vastgelegd). Vanaf 1 juli 2019 kan op ondernemingsvlak dit recht, mits het sluiten van een cao, uitgebreid worden tot 51 maanden voor motief zorg en tot 36 maanden voor motief opleiding en dit voor onbepaalde duur.
  Drempels tijdskrediet

  De drempel waarbij het personeel gelijktijdig tijdskrediet kan opnemen in de sector is 5 %. Ondernemingen die bij ingang van de sectorale collectieve arbeidsovereenkomst reeds een gunstiger percentage hanteren, kunnen dit percentage behouden. Hiertoe moet op ondernemingsvlak een collectieve arbeidsovereenkomst worden afgesloten.

  Tussenkomst in kosten kinderopvang

  Vanaf 1 januari 2019 tot 31 december 2021 genieten arbeiders, onder volgende voorwaarden, een tussenkomst in de kosten voor kinderopvang:

  • Voor kinderen tot de leeftijd van 3 jaar.
  • € 3 per dag per kind, met een maximum van € 300 per jaar per kind.
  • Voor opvang erkend door Kind&Gezin/l’Office de la Naissance et de l’Enfance.

  Tussenkomst op basis van het fiscaal attest.

  Modaliteiten bij specifieke arbeidsregelingen

  De nadere regels voor het organiseren van het recht op loopbaanvermindering voor arbeiders met 1/5de die in ploegen of in cycli werken, worden bepaald op ondernemingsniveau rekening houdend met de volgende voorwaarden:

  • De bestaande arbeidsorganisatie moet verder toegepast kunnen worden. Hiermee wordt bedoeld dat de toepassing van de arbeidscycli en van de ploegenstelsels gegarandeerd moet blijven;
  • De loopbaanvermindering moet minstens per volledige dag genomen worden.

  De afgesproken organisatieregels worden opgenomen in een cao gesloten op ondernemingsvlak.

  Vlaamse aanmoedigingspremies

  De Vlaamse aanmoedigingspremies blijven van toepassing. Dit is een aanvullende uitkering die u krijgt, boven op de onderbrekingsuitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

  Klik hier voor meer specifieke informatie over de garagesector.

  Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.