Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Welke pensioenen en uitkeringen zijn er?

Naast het rustpensioen zijn er nog het overlevingspensioen en aanvullende pensioenen. Daarbij is het goed om weten dat er een minimumpensioen en IGO is.

Aanvullende pensioenen

De 1ste pensioenpijler bevat de wettelijke pensioenen.  Afhankelijk van je werksituatie en je eigen vermogen kan je ook nog aanspraak maken op een aanvullend pensioen. Dit zijn de zogenaamde 2e en 3e pijlers, of aanvullende pensioenen. 

💡 Veel van de regels hangen af van de sector waarin je werkt.  Kies daarom nu je sector om meteen informatie op maat te krijgen. 👇

Welke pensioenen en uitkeringen bestaan nog?

Naast 1ste pensioenpijler of de wettelijke pensioenen en aanvullende pensioenen, zijn nog specifieke uitkeringen voorzien. Lees hier alle info na over het minimumpensioen en inkomensgarantie bij ouderen (IGO).

Word lid en ontdek hoe het ACV je bijstaat met je pensioen!

Je pensioen beter begrijpen om het beter te verdedigen

Het ACV strijdt voor een waardig pensioenstelsel.  Dat zorgt ervoor dat: 

 • gepensioneerden hun levensstandaard kunnen behouden
 • gepensioneerden beschermd zijn tegen armoede

Door hervormingsrondes voldoet ons wettelijk pensioen niet volledig aan dit dubbel doel. Ontdek hoe het zover is kunnen komen en vooral wat we eraan kunnen doen

Wat je nog moet weten over pensioenen

More Info

 • De Federale Pensioendienst (FPD) onderzoekt de pensioenaanvragen van werknemers in loondienst en betaalt ze uit. De dienst betaalt ook de Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) uit.
 • Wegwijzer Sociale Wetgeving voor een volledig overzicht van de wetgeving arbeidsrecht en sociale zekerheid.  Bestel de Wegwijzer

PC 328.01 - Stads- en streekvervoer (Vlaamse gewest)

Pensioenfonds "De Lijn"

Wanneer je in dienst komt bij De Lijn, word je verplicht lid van het Plan van zodra je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Je bent een voltijdse of deeltijdse werknemer. Dit geldt niet voor stagiairs of jobstudenten.
 • Je moet aangeworven zijn onder een arbeidsovereenkomst van onbepaalde of bepaalde duur van minstens één maand, al dan niet bereikt door één of meer op elkaar aansluitende overeenkomsten.
 • Je mag geen actief lid zijn van een ander pensioenplan of statutair plan dat pensioenvoordelen, gebaseerd op een loon gelijkaardig aan het pensioensalaris, aanbiedt.

De werknemersbijdrage is gelijk aan de volgende percentages respectievelijk toegepast op het gedeelte van het pensioensalaris beperkt tot het plafond (SAL1) en het gedeelte van het pensioensalaris dat het plafond overschrijdt (SAL2).

 • 0,5% van het pensioensalaris (SAL1)
 • 3% van het pensioensalaris (SAL2)

Het pensioenplan voorziet in volgende voordelen.

Rustrente = N/35 (7 % SAL 1 + 70 % SAL 2).

 • N = totale diensttijd met een maximum van 35 jaar
 • SAL 1 = salaris tot de loongrens
 • SAL 2 = excedent

Op de normale pensioendatum kan je kiezen tussen de volgende opties:

 • Je kan de rustrente ontvangen, die bij je overlijden in een overlevingspensioen van maximaal 2/3 van de overlevende echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner wordt omgezet. De rustrente wordt aangepast aan de index van de consumptieprijzen.
 • Je kan de rustrente onmiddellijk ontvangen onder de vorm van een kapitaal. Dat kapitaal is gelijk aan de actuele waarde van de levenslange lijfrente berekend op basis van de sterftetabellen en de actualisatievoet ( lees: financieringsplan).

Wanneer je de onderneming verlaat om andere redenen dan pensionering, dan kan je op de normale pensioendatum nog een rente of de uitbetaling van het kapitaal genieten.

Bij vervroegd pensioen wordt de rustrente per jaar vervroeging met 5 % verminderd.
 
Je mag ook beslissen deze  waarde  over  te  dragen  naar  het pensioenplan van je nieuwe werkgever, of naar een pensioenstelsel voorzien in de wet van 6 april 1995 betreffende de extralegale pensioenplannen, of te laten uitbetalen, na aftrek van de sociale zekerheidsbijdragen en de bedrijfsvoorheffing.

In geval van overlijden, zal aan de begunstigden een rente worden uitgekeerd gelijk aan:

 • weduwen-weduwnaarsrente: 2/3 van de rustrente bij leven (eventueel in kapitaal uit te keren)
 • wezenrente: € 110,49 tot 18 jaar. Nadien jaarlijks verlengbaar tot 25 jaar als het nodige studieattest kan worden voorgelegd
Meer weten?

button-contactformulier
button-contacteer-ons

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.