Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Jouw rechten en plichten bij ziekte

Werk je in de openbare sector en ben je ziek? Dit zijn jouw rechten en plichten.

Algemene informatie over ziekte in de openbare sector

Als je als personeelslid van de openbare sector ziek wordt, heb je een aantal rechten en plichten. We helpen je op weg met wat algemene informatie.

Gaat je vraag over beroepsziekte? Check dan de informatie op deze pagina.

Niet gevonden wat je zoekt? Contacteer ons!

PC Lokale en regionale besturen

Ziektekrediet voor statutairen bij de lokale besturen

Als statutair personeelslid bouw je doorheen je loopbaan ziektekredietdagen op. Je start met 63 ziektekredietdagen en vanaf het vierde jaar dienst bouw je elk jaar 21 ziektekredietdagen extra op. Elke werkdag waarop je ziek bent gaat er een dag van je saldo af. 

Zolang je nog over ziektekredietdagen beschikt, zal je doorbetaald worden door de werkgever aan 100% van je laatste loon toen je nog werkte.

Wanneer je ziektekredietdagen op zijn, val je terug op wachtgeld. Dat bedraagt 60% van je laatste actieve loon, op voorwaarde dat dat niet minder is dan de ziekte-uitkering zoals die betaald wordt door de mutualiteit aan werknemers of het bedrag van het pensioen bij vervroegde pensionering. Het wachtgeld wordt ook door de werkgever betaald.

Hoeveel ziektedagen heb ik (nog)?

Je start met 63 ziektekredietdagen en vanaf 4 jaar dienst bouw je elk jaar 21 ziektekredietdagen extra op. Let op: Er kunnen perioden zijn die geen gelijkstelling geven voor de opbouw van ziektekredietdagen, bijvoorbeeld een periode van disponibiliteit of onbetaald verlof. Vaak is het een keuze van het bestuur om voor die perioden wel of geen gelijkstelling te voorzien. Om te weten hoe de situatie is in jouw lokaal bestuur, raadpleeg je het best je plaatselijke rechtspositieregeling. 

Elke werkdag ziekte gaat er een dag van je saldo af. Je kan je saldo raadplegen bij je personeelsdienst. Bij vragen of problemen kan je bij ons terecht.

 

Ziekteverlof voor contractuelen bij de lokale besturen

Als contractueel personeelslid val je terug op de privéwetgeving. Zolang je arbeidsongeschikt bent, heb je recht op een gewaarborgd loon. Dat wordt betaald door de werkgever. 

Dat loon verschilt echter naargelang het statuut van de werknemer. Arbeiders, bedienden op proef of voor bepaalde tijd vallen onder een andere regeling dan bedienden na hun proefperiode. 

Wat is mijn gewaarborgd loon? 

Je werkgever betaalt je ook tijdens je ziekteverlof. Hoe lang je wordt doorbetaald, hangt af van je statuut. Tijdens die periode ontvang je je normaal loon, dat het gewaarborgd loon heet. Een bediende wordt een maand lang doorbetaald, een arbeider één week aan 100 % en daarna minder. Voor een statutair personeelslid hangt het gewaarborgd loon samen met het saldo ziektekredietdagen.

STATUUT

PERIODE

ANCIENNITEIT

GEWAARBORGD LOON

Statutairen

Afhankelijk van saldo ziektekrediet

 

100% brutowedde ten laste van de werkgever

Arbeiders

Eerste 7 dagen ziekte

1 maand

100% brutoloon ten laste van de werkgever

7 volgende dagen ziekte

60+25,88=85% brutoloon ten laste van de werkgever

14 volgende dagen ziekte

Tussenkomst ziekenfonds + 25,88% ten laste van de werkgever

Bedienden met contract < 3 maanden

Dezelfde regeling als de arbeiders

Bedienden op proef

Dezelfde regeling als de arbeiders

Bedienden met contract onbepaalde duur

Eerste maand ziekte

Geen

100% brutoloon ten laste van de werkgever

Uitzendkrachten

Specifieke regeling             

Het gewaarborgd loon van een werknemer kan geweigerd worden wanneer de ongeschiktheid van de werknemer te wijten is aan een ernstige fout van de werknemer of aan een sportongeval (in competitie met inkomgeld en waarbij de deelnemers vergoed worden). 

Meer weten? 

button-contactformulier
button-contacteer-ons

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.