Eisenbundel klaar voor onderhandelingen sector Vrije Beroepen (PC 336)

In PC 336 heeft ACV Puls het eisenbundel klaar voor de sectoronderhandelingen voor 2019-2020.

1. Koopkracht

Toepassing loonmarge via verhoging van minimumlonen en effectief betaalde lonen

2. Indexmechanisme
  • Verhoging lonen op basis van indexstijging 2017-2018: (1,83 + 2,16) 3,99%
  • Invoering van een indexmechanisme
3. Sectoraal barema:

Afsluiten van cao functieclassificatie en invoeren van minimumbarema. 

4. Syndicale afvaardiging

cao over procedure oprichting, bevoegdheden en statuut syndicale delegatie

5. Vorming en Opleiding

cao over een individueel recht voor opleidingsdagen met een traject om uit te komen op 5 dagen per jaar

6. Tijdskrediet en landingsbaan

Maximaliseren sectorale toetreding tijdkrediet, landingsbanen en Vlaamse aanmoedigingspremies

7. SWT

Maximaliseren sectorale toetreding

8. Mobiliteit
  • cao tussenkomst kosten voor woon-werk 
  • cao fietsvergoeding

Personalization