Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

301.03 - Haven (Brussel Vilvoorde)

Advies advocaat-generaal Europees Hof klacht Middelgate tegen wet op de havenarbeid

Ivan Geerts

Donderdag 10 september raakte het advies van de advocaat-generaal voor en van het Europees Hof bekend inzake de aanvallen van de Huts-adepten, Middlegate uit Zeebrugge omtrent de procedure die opnieuw een aanval inzet op de wet op de havenarbeid. Hoewel we – liefst gemeenschappelijk en onderbouwd – de procedure verder opvolgen, blijft ACV-Transcom onverkort achter de wet op de havenarbeid staan. 

De Spaanse advocaat-generaal heeft misschien teveel naar de Spaanse ingebrekstellingsprocedure van de havenarbeid gekeken. Nochtans hebben wij de procedure voor ingebrekestelling kunnen stoppen door de Europese Commissie in april 2017. Dit dankzij intens sociaal overleg en contact met de Belgische overheid. Een totaal andere situatie dan in Spanje… Misschien heeft hij ook minder zicht op de manier waarop het sociaal overleg in onze havens en in België werkt en onze havens (en economie) ten goede komt.

De stopzetting van de procedure voor ingebrekestelling door de Europese Commissie voor de Belgische haven gebeurde trouwens onder bepaalde afspraken die gemaakt werden en werden uitgevoerd of nog in uitrol zijn. Maar toch gaan voor bepaalde liberale geesten we nog niet ver genoeg, maar zal het nooit genoeg zijn. Daar zullen we ons als vakbond dan ook manifest tegen verzetten. Een degelijk statuut en veilige arbeidsomstandigheden zijn van essentieel belang. Iets waar Middlegate zich wou en wil aan onttrekken door te werken met personeel welk niet was erkend en dus niet was opgeleid als havenarbeiders, met alle gevolgen vandien.

Het advies van de advocaat-generaal gaat nu naar het Europees Hof, welk een uitspraak moet doen. We volgen de situatie dan ook op de voet en berichten jullie eens er meer nieuws is.