Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

PC 140 - Vervoer en logistiek

Digitalisering prestatieblad Transport / Logistiek

© Shutterstock

Digitalisering van het prestatieblad voor zowel het rijdend als het niet-rijdend personeel 


Het prestatieblad is een verplicht sociaal document dat als basis dient voor je loonberekening. We zien vaak genoeg hoe onze leden bij gebrek aan behoorlijk ingevulde prestatiebladen pas veel te laat tot de vaststelling komen dat ze jarenlang te weinig loon hebben ontvangen. In sommige gevallen staan we dan machteloos. We kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om je prestaties en eventuele afwezigheden dagelijks bij te houden en ze te noteren op eigen prestatiebladen of om de prestatiebladen die door je werkgever worden opgemaakt goed na te kijken en indien nodig te corrigeren alvorens je je handtekening zet !

Vanaf 1 januari 2021 kunnen werkgevers je het prestatieblad digitaal bezorgen. Hier werd op 24 september een collectieve arbeidsovereenkomst voor afgesloten binnen het paritair comité voor het vervoer en de logistiek. Ook loonbrieven worden immers steeds vaker elektronisch overgemaakt. De digitalisering van het dagelijks prestatieblad is een nieuwe stap in de richting van een volledig geautomatiseerde salarisberekening. Indien de gegevens correct werden ingebracht en goed nagekeken, biedt dit enkel maar voordelen.

Waaraan moet het digitaal prestatieblad voldoen ?


Het digitaal prestatieblad moet qua inhoud beantwoorden aan dezelfde voorwaarden als het gedrukte prestatieblad (die voorwaarden zijn voorzien in specifieke collectieve arbeidsovereenkomsten voor zowel het rijdend als het niet rijdend personeel) en voldoen aan de algemene bepalingen betreffende het elektronisch opsturen van sociale documenten (vrijwillige aard, opslag gedurende een termijn van vijf jaar, ...). Je werkgever moet je het uiterlijk bij de aflevering van de loonbrief bezorgen op het e-mailadres dat je daarvoor zelf wenst te gebruiken.

Platform


Het prestatieblad moet bezorgd worden via een digitaal platform dat vrij te kiezen is door je werkgever. Dit platform kan zowel extern (bijvoorbeeld Doccle) als bedrijfseigen zijn, maar moet minimaal beantwoorden aan een aantal welbepaalde criteria :
  • Het moet een melding geven op het moment dat een nieuw digitaal prestatieblad beschikbaar is
  • Je moet als gebruiker op een veilige en betrouwbare manier kunnen geïdentificeerd worden en de  inlog-gegevens moeten op een unieke manier aan jou verbonden zijn
  • Het systeem moet je een eenvoudige maar sluitende mogelijkheid bieden om het prestatieblad te ondertekenen
  • Een herinnering wordt gestuurd indien je het nog niet ondertekende binnen de 7 dagen na ontvangst.

Belangrijk is ook dat de mogelijkheid voorzien wordt om opmerkingen te formuleren. Indien je het niet eens bent met de prestaties die door je werkgever werden ingeboekt, moet je dit duidelijk kunnen vermelden en eventuele correcties voorstellen. 

Let goed op ! Eens je het exemplaar tekent, is iedere betwisting ervan onontvankelijk. Betwistingen zijn slechts mogelijk indien één van beide partijen nog niet ondertekend heeft. Zonder een grondige en wettige reden mag je wel natuurlijk niet weigeren je handtekening te zetten. Je moet het prestatieblad met je opmerkingen in elk geval zonder handtekening kunnen terugsturen indien je hiervoor gemotiveerde redenen hebt.
Om misbruiken te vermijden, moet elke onderneming zijn platform vóór gebruik voorleggen aan het paritair sub-comité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden, dat zal beslissen of het aan alle voorwaarden voldoet die hierboven opgesomd werden. Die beslissing wordt schriftelijk rechtstreeks aan je werkgever overgemaakt.

Zelfs indien het digitaal prestatieblad in je onderneming wordt ingevoerd, kan je er voor kiezen om hiervan geen gebruik te maken. Je mag je werkgever steeds verzoeken om de verdere fysieke aflevering van het dagelijks prestatieblad !