Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

334.00 - Openbare loterijen

Cao Deconnectie

Er werd een cao over deconnectie onderhandeld voor de personeelsleden van de Nationale Loterij.

Het recht op deconnectie is één van de nieuwe maatregelen uit de arbeidsdeal (Belgisch Staatsblad 10/11/2022). Omdat er op de Nationale Loterij geen nationale of sectorale cao van toepassing is, moest er een bedrijfs-cao afgesloten worden tegen ten laatste 31 maart 2023. Tijdens het syndicaal overleg van 6 maart heeft de werkgeversafvaardiging een voorstel gedaan. 

De vakbonden gaven daar heel wat opmerkingen op en op 27 maart kwamen beide partijen tot een akkoord over de uiteindelijke tekst. Zo werd de cao nog net op tijd ondertekend en neergelegd. Dat betekent dat sinds 1 april iedere werknemer recht heeft op deconnectie en dus niet gesanctioneerd kan worden als hij/zij niet reageert op berichten of oproepen buiten zijn/haar arbeidsuren. Enkel in het geval van een onvoorziene of dringende noodzaak kan een werkgever proberen om contact op te nemen met een afwezige werknemer. Men raadt wel aan om de afwezigheidsassistent te gebruiken en om per team een back-upregeling uit te werken zodat het recht op deconnectie gemakkelijk(er) kan uitgeoefend worden.