Flexwerk (telewerk) moet ook mogelijk blijven na corona

©Shutterstock

ACV Nationale Loterij vindt dat we ook na de coronacrisis niet mogen terugkeren naar de regeling van het occasioneel flexwerk. Het moet mogelijk blijven om meerdere dagen per week thuis te werken. Daarvoor moet een regeling uitgewerkt worden.

Telewerk, bij de Nationale Loterij beter gekend als flexwerk, betekent dat je werkt op een andere plaats dan de (hoofd)vestiging van je werkgever. Dat kan dus van thuis uit zijn (thuiswerk), vanuit een andere bedrijfsvestiging dan gewoonlijk (satellietwerk), vanuit een gedeelde werkruimte die geen bedrijfsvestiging is (co-working space) of ergens ‘ten velde’ (mobiel telewerken, meestal bij derden of onderweg).  Bij de Nationale Loterij zijn voornamelijk het thuiswerk en het satellietwerk van toepassing en ook in zekere zin het mobiel telewerken, want de reps zijn vaak onderweg om onze POS te bezoeken. Alle voorwaarden en dergelijke worden beschreven in een apart hoofdstuk in de HR–Gids. 

Op dit moment wordt ons flexwerk nog omschreven als een ‘occasionele’ afwijking van het normale werkrooster en/of de werkplek. In principe kan men dus af en toe één, maximaal twee dagen, thuis of op een andere vestiging gaan werken. Vóór de coronacrisis waren er echter al collega’s die in de praktijk regelmatig één dag (of zelfs twee) per week aan telewerk deden. Onze reps werken sinds een aantal jaar zelfs systematisch thuis of ‘on the road’. Dankzij de coronacrisis is nu bewezen dat een bedrijf wel degelijk kan blijven draaien ook als men massaal aan telewerk doet. Uit de enquête van de KU Leuven is overigens gebleken dat de meerderheid van de collega’s het telewerk als iets positief ervaart: goede of zelfs betere work/life balans, meer autonomie qua planning, meer productiviteit (want men wordt minder gestoord) etc. Anderzijds voelt men zich wel sneller eenzaam aangezien het contact, zeker het fysieke, door de omstandigheden beperkt blijft. Twee tot drie dagen thuiswerk vinden de meesten een goed gemiddelde. 

ACV Nationale Loterij vindt dan ook dat men na de coronacrisis best niet terugkeert naar de oude regeling van occasioneel flexwerk. Het moet mogelijk blijven om meerdere dagen per week thuis te werken, maar dan zal men ook een regeling voor structureel telewerk moeten uitwerken. Bij dit type telewerk dient de werknemer een bijlage aan zijn contract te tekenen waarin dan o.a. de frequentie en de plaats(en) van telewerk, de momenten waarop de werknemer bereikbaar moet zijn en de regels voor het al dan niet verlengen of stopzetten van het structureel telewerk worden vastgelegd. 

In de toekomst zouden werknemers de keuze moeten hebben tussen voltijds op kantoor werken en occasioneel of structureel telewerk. Plaatsonafhankelijk werken, maar zonder de teamwerking en de betrokkenheid met klanten en het bedrijf uit het oog te verliezen. Een ondernemings-cao lijkt ons hiervoor het beste middel om dit vast te leggen. Met daarin zaken zoals de scheiding van werk/privé, het recht op deconnectie, een correcte vergoeding voor het thuiswerk en ergonomische maatregelen. Op die manier kan iedereen zijn/haar tijd indelen volgens zijn/haar noden. 

Personalization