Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

402.07 - Federale overheid

Bevorderingsexamens bij de FOD Financiën

Hoe zit het precies met de bevorderingsexamens?

Niveau B
 • Overgang niveau B:
  • 2250 kandidaturen voor 1044 unieke kandidaten
  • PC-test afgerond, resultaten worden geleidelijk verstuurd (615 wachten  nog).
  • Interviews gepland tot juni 2023
 • Fiscaal deskundige:
  • 2161 kandidaturen voor 1857 kandidaten
  • Resultaten worden in augustus verwacht omdat 2 personen in moederschapsverlof de test nog moeten afleggen in juni.
Niveau A
 • Golf 1 =>  A1 (november 21):
  • 2699 kandidaturen voor 900 unieke kandidaten
  • 384 geslaagden voor 294 unieke laureaten
  • Publicatie van 341 vacante plaatsen in BS 04/04/23
 • Golf 2 => A1 (dec./jan. 23):
  • 1335 kandidaturen voor 657 unieke kandidaten
  • PC-Test: zijn lopende, resultaten worden verstuurd naargelang vorderingen.
  • Interviews vanaf mei 2023.
 • Golf 13: Bevorderingen niveau A2-A3-A4: eerste interviews en assessments reeds gepland.
  • Timing van de selecties is te vinden op intranet via deze link.
  • Vakbonden hebben eerder al gedetailleerde vragen gesteld over de testen: slaagcijfers per selectie, verschillen Nl en Fr, aantal geschrapte vragen … Deze info zal later gegeven worden.
 • Dilemma van P&O bij benoemingen: gebeuren de benoemingen per golf of naar gelang een selectie is afgerond? De benoemingen zullen eerder gespreid worden naar gelang er een selecte afgerond is.
 • Golf 13 – Bevordering A3 - vrijstelling en voorrang voor wie reeds laureaat is van een selectie  A2-functie of van het overeenkomstige examen voor beroepskwalificatie vrijstelling vragen voor het examen ter beoordeling van de technische vaardigheden (Art 20-21-22 van het Organiek reglement). 
  • Deze vrijstelling geldt enkel voor wie laureaat is van deze selectie. Dit wil zeggen:  geslaagd voor alle proeven (brevetten + mondeling gedeelte).
  • Laureaten hebben een vrijstelling van een technische proef én een voorrang voor een bevordering naar A3-Expertenfunctie (art. 21).
  • Laureaten hebben enkel een vrijstelling van de technische proef bij een bevordering naar een A3 leidinggevende functie.
 • Er werd door de overheid beloofd om een laatste keer een transversaal brevet te organiseren voor wie reeds enkele brevetten heeft van de selectie niveau A2 (zie hierboven). Zal dit nog georganiseerd worden?
  Antwoord: Er zal contact opgenomen met de Academie hierover.
 • Tijdige aanwezigheid tijdens selecties. Soms komen deelnemers te laat omwille van problemen bij de NMBS. Wanneer worden deze nog toegelaten en wanneer niet?
  Antwoord:
  • Principe: in de uitnodiging staat om een kwartier op voorhand aanwezig te zijn.
  • Er wordt een soepelheid toegepast waarbij iemand die te laat komt nog mag deelnemen aan het examen zolang er geen andere kandidaten de zaal hebben verlaten. Soms leidt dit tot problemen omdat sommige kandidaten de zaal al verlaten na 10 minuten.
   Vakbonden vragen of het niet mogelijk is om een minimum tijd aanwezig te moeten zijn. Bij vertragingen van de NMBS kan deze regel voor problemen zorgen.
 • Wat zijn de gevolgen van een geschrapte vraag ?
  De vraag wordt geneutraliseerd. Er wordt NIET aan iedereen een punt gegeven.
 • Interne mobiliteit – toepassing van art.25 (minimumperiode dat nieuwe functie moet opgenomen worden). Bij selecties interne mobiliteit wordt soms voor een zelfde functie maar voor de éne standplaats een minimum periode vastgelegd en voor de andere niet.
  Antwoord: De business bepaalt dit, niet P&O. Het zou evenwel niet mogen afhangen van de standplaats.