Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

402.07 - Federale overheid

Aantal federale ambtenaren kent lichte stijging, maar er is meer nodig

Het aantal federale ambtenaren is gestegen. Dat is goed nieuws, al plaatsen we deze cijfers ook graag even in het juiste perspectief.

Het totale aantal federale ambtenaren steeg van 59.317 VTE op 31/12/2021 naar 60.524 VTE op 31/12/2022. Die stijging is voornamelijk het gevolg van het toegenomen aantal vaste benoemingen (48.382 VTE op 31/12/2021 en 49.699 VTE op 31/12/2022). En dat binnen de FOD Binnenlandse Zaken (Asiel en Migratie) waar het aantal personeelsleden steeg van 5724 VTE op 31/12/2021 naar 5924 op 31/12/2022, én binnen de FOD Financiën waar men van 19.493 personeelsleden op 31/12/2021 naar 19.912 op 31/12/2022 ging. 

“Enerzijds de asielcrisis en anderzijds de aanwervingen bij Douane en Fiscaliteit liggen dus aan de basis van deze stijging. Niet toevallig departementen met jarenlange structurele personeelstekorten waar dringend nood was aan versterking”, zegt Johan Lippens, verantwoordelijke federale overheid bij ACV Openbare Diensten. “Voor de aanpak van de asielcrisis en de cocaïnevangsten in de Haven van Antwerpen was nu eenmaal meer personeel nodig. En daarnaast zagen we ook een snellere doorlooptijd van de selecties bij werkenvoor.be (Selor)”, gaat Johan Lippens verder. 

We kunnen tevreden zijn met deze evolutie, maar ACV Openbare Diensten blijft ijveren voor structurele maatregelen om de dienstverlening van alle federale overheidsdiensten te kunnen waarborgen. De afgelopen 15 jaar zagen we immers een blinde afbouw van het ambtenarenbestand waardoor de dienstverlening ernstig in het gedrang kwam, denk maar aan de beperktere openingsuren van de Pensioendienst.