Gesprekken over sectoraal akkoord gaan binnenkort weer van start

In september worden de gesprekken over een federaal sectoraal akkoord verdergezet. Tegen dan hopen we duidelijkheid te krijgen over de budgettaire enveloppe die een verhoging van de eindejaarstoelage mogelijk moet maken. Nu de belofte om tot een volwaardige 13e maand te komen 10 jaar oud is, is het voor ACV Openbare Diensten absoluut noodzakelijk om deze eis eindelijk te realiseren.

Een ander belangrijk dossier is de invoering van een nieuw evaluatiesysteem. Iedereen is het erover eens dat de huidige cyclus zeer belastend is op administratief vlak en dat de link met de loopbaan moet worden herzien. In het nieuwe evaluatiesysteem zal ACV Openbare Diensten erop toezien dat er voldoende positieve aandacht gaat naar de ambtenaar en dat er ruimte is voor de ontwikkeling van competenties en loopbaanplanning.

Personalization