COVID-telewerk, structureel telewerk en vergoedingen

©Shutterstock

COVID-telewerk

Ter herinnering: Aan het begin van het jaar kwamen drie werkgroepen van Comité B bijeen om structureel telewerk (telewerk na de coronacrisis) te bespreken.

ACV Openbare diensten heeft er altijd voor gepleit om een financiële oplossing voor verplicht telewerk tijdens de coronacrisis te bekomen, en dit als prioriteit voor het structureel telewerk.

Eind februari verraste de federale regering ons door te besluiten om een tijdelijke kantoorvergoeding van 20 euro per maand toe te kennen, naast de vergoeding die wordt betaald om de kosten van verbinding en communicatie te dekken.

Het ontwerp van de regering werd vervolgens voorgelegd aan Comité B. Minister van Ambtenarenzaken, Petra De Sutter, liet ons weten dat de tijdelijke toelage van 20 euro deel uitmaakt van een buitengewoon budget dat de federale regering vrijgaf om het volledig werkveld in het kader van de coronacrisis te ondersteunen. Op basis daarvan heeft de werkgever daarop een voorstel ingediend om de vergoeding van de kantoorkosten toe te kennen voor een periode van 8 maanden, van 1 januari tot 31 augustus 2021.

ACV Openbare diensten was het daar niet mee eens omdat:

  • het ontwerp niet echt werd onderhandeld en er geen onderhandelingsruimte was om iets aan te passen.
  • het ontwerp de kosten niet dekt die COVID-telewerkers in 2020 hebben gemaakt.
  • het bedrag van 20 euro is te klein in vergelijking met wat in de fiscale omzendbrief werd voorzien.
  • het ontwerp geen rekening houdt met personeel dat naar de werkplek moet.

Het koninklijk besluit werd ook nu pas ondertekend door de minister en werd nog steeds niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Structureel telewerk

Als onderdeel van de structurele maatregelen die na de COVID-crisis moeten worden genomen, zal er binnenkort een ontwerp van koninklijk besluit worden ingediend op de ministerraad.

Het ontwerp voorziet een vergoeding van 30 euro per maand vanaf 1 september 2021. Het dekt onder meer de kosten in verband met het verbruik van water, elektriciteit en gas. Het komt bovenop de huidige vergoeding van 20 euro voor de internetkosten.

Het ontwerp voorziet ook in een maximale terugbetaling van 300 euro voor de aankoop van een ergonomische bureaustoel en 225 euro voor een tweede computerscherm.

Andere maatregelen, zoals het recht op deconnectie, zijn ook opgenomen in het ontwerp.

We wachten op de onderhandelingen over het ontwerp om de exacte contouren te achterhalen.

Personalization