Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Belgische Spoorwegen

NMBS : sluiting en aanpassing van openingsuren

ACV-Transcom verduidelijkt zijn visie over de sluiting van de 44 loketten in de stations en de aanpassing van de openingsuren in de andere 37 loketten.


In alle organen van sociale dialoog waar wij in zetelen, hebben wij niet nagelaten deze beslissing te veroordelen;

Wij willen de politici en de verantwoordelijken van de NMBS confronteren met hun tegenstellingen:  de politieke wereld is tegen de sluiting van de loketten maar de Raad van Bestuur van NMBS heeft tot tweemaal toe deze maatregel bekrachtigd. Bovendien neemt de NMBS deze beslissing in allerijl: de beslissing komt er nog vooraleer er oplossingen zijn gevonden voor zowel het personeel als voor de reizigers!

Binnenkort moet het langverwachte nieuwe openbaredienstencontract worden gesloten.
Voor ACV-Transcom moet dit een moratorium bevatten voor de sluiting van de stationsloketten, zelfs meer, het moet de maatschappelijke rol van de stations definiëren.  Dit werk voor het opstellen van dit contract is nog lang niet voltooid. Alle betrokken actoren, waaronder ook de vakbonden, moeten hierin worden gehoord.

ACV-Transcom ontmoet binnenkort de voogdijminister die verantwoordelijk is voor dit dossier om hem onze visie op deze kwestie nader toe te lichten.

Contact : Luc Piens  Algemeen Sectorverantwoordelijke Spoorwegen 0478 208 222