Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Belgische Spoorwegen

Spoorwegen: Protocol van sociaal akkoord

Gezien de huidige onzekere context voor de Belgische spoorwegen, onder meer wegens de Coronacrisis, hebben de
syndicale organisaties en de directies van de betrokken entiteiten zich tijdens het sturingscomité van 02 juli 2020
akkoord verklaard om de besprekingen inzake het afsluiten van een sociaal akkoord naar 2021 te verschuiven.

Aansluitend 
werden de volgende afspraken gemaakt:
 De procedure werd opgestart om de hospitalisatieverzekering na 2020 te verlengen
 De aanwervingsinspanningen worden verdergezet conform de wetgeving terzake en op basis van de reeds in voege zijnde principes voor de statutaire en contractuele aanwervingen.
 Het huidige loonbeleid zal worden verdergezet met respect voor de wetgeving, het personeelsstatuut en de regelgeving in kwestie; een globale reflectie rond het loonbeleid zal geïntegreerd worden in de discussies rond het sociaal akkoord.
 Voor wat meer specifiek het Reward plan betreft:
o Worden er geen verdere vrijwillige overstappen naar het Reward plan voor de hogere kaderleden voorzien in 2020
o Het proces voor de vrijwillige overgang van de statutaire rangen 3 naar het Reward plan zal hernomen worden in de discussies rond een sociaal akkoord.
o Er wordt herbevestigd dat het bestaande loopbaanplan en de huidige regelgeving in voege blijft voor alle werknemers die niet toetreden tot het Reward plan

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.