Coronamaatregelen start schooljaar

Op dinsdag 17 augustus was er een coronaoverleg tussen de sociale partners van het onderwijs en bevoegd minister Weyts over de aanpak van de start van het schooljaar. We overlopen de belangrijkste beslissingen. 

Vlaanderen en Brussel

Er is een onderscheid tussen de maatregelen die minister Weyts voorziet voor het Vlaamse onderwijs en die voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat heeft te maken met het grote verschil wat betreft de vaccinatiegraad maar ook met de andere coronacijfers. 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijven de maatregelen die van kracht waren aan het einde van vorig schooljaar (30 juni 2021) verder gehandhaafd. In de scholen in Vlaanderen voorziet de minister een aantal versoepelingen vanaf 1 september 2021. Belangrijk is ook dat wat minister Weyts op het onderwijsoverleg voorstelde, nog bevestigd moet worden op het federale Overlegcomité dat op vrijdag 20 augustus 2021 samenkomt.

De maatregelen die op dinsdag 17 augustus 2021 voorgesteld werden, zijn enkel van toepassing op het gewoon en buitengewoon basisonderwijs, voltijds en deeltijds gewoon en buitengewoon secundair onderwijs en op de internaten. In de loop van de volgende dagen zal de minister een gelijkaardig overleg organiseren voor het deeltijds kunstonderwijs, het volwassenenonderwijs en de basiseducatie. Het hoger onderwijs heeft nog even respijt vanwege de latere start van het academiejaar. 

Maatregelen basisonderwijs, secundair onderwijs en internaten

Minister Weyts versoepelt vanaf 1 september 2021 de maatregelen rond de mondmaskerplicht. Leerlingen in het basisonderwijs dragen in principe geen mondmasker meer. In het secundair onderwijs dragen de leerlingen nog wel een mondmasker, behalve wanneer zij in het klaslokaal neerzitten of in de buitenlucht, op voorwaarde dat de nodige afstand gerespecteerd kan worden.

Hij voorziet voor dit schooljaar opnieuw een belangrijke rol voor de preventieadviseur en de lokale gemeentelijke of stedelijke crisiscel. De preventieadviseur moet nog steeds de lokale situatie analyseren en advies geven aan het schoolbestuur over het gebruik van CO₂-meters, het aantal leerlingen in een lokaal i.f.v. de beschikbare ventilatie ... De lokale crisiscel moet optreden wanneer er een risicosituatie ontstaat en kan verplichten tot het continu dragen van een mondmasker, (preventieve) testing en eventueel quarantaine. In die lokale crisiscel moet ook het onderwijsveld, waaronder de onderwijsvakbonden, vertegenwoordigd zijn.

Tot slot benadrukt de minister nog eens het belang van een goede ventilatie, daarin bijgetreden door de experten, en dit zowel in de klaslokalen en ateliers als het leraarslokaal, de refters ... Je kan het draaiboek met de te nemen maatregelen bekijken.

 

Personalization