Onderzoek naar opleiding in Aanvullend Sociaal Fonds van de non-profit

Het nieuwe Aanvullend Sociaal Fonds van de non-profit, ofwel Sociaal Fonds 337, publiceert een eerste studie die de opleidingsbehoeften van haar diverse instellingen in kaart brengt. Deze studie, gehouden door de studiedienst van FeBi vzw, geeft zicht op de opleidingsthema’s die zowel werkgevers als werknemers uit de sector naar voor worden geschoven. De meest prioritaire thema’s zijn computer-, communicatieve en zorgverlenende vaardigheden. Daarnaast vinden we ook andere, zeer diverse, thema’s terug als: de kennis van sociale wetgeving, managementtechnieken, fysisch welzijn op het werk en burn out preventie, etc. Een overzicht van de onderzoeksresultaten kan u terugvinden in het onderzoeksrapport (https://images.fe-bi.org/201991213436138_fe-bi-rapport-sf337-opleidingsbehoeften-nl-v5-spreads.pdf).

Wie is FeBi vzw?

FeBi vzw is een overkoepelende organisatie van meerdere Federale & Brusselse Maribel- en Vormingsfondsen binnen de private non-profit sector. Het werkveld van FeBi bestrijkt de sectoren van het PC 330 (ziekenhuizen, woonzorgcentra, dagverzorgingscentra, serviceflats, thuisverpleging, revalidatiecentra, wijkgezondheidscentra, beschut wonen, diensten van het Rode Kruis & andere diensten binnen de gezondheidszorg), het PC 319 (opvoedings- en huisvestingsinstellingen), het PC 329.03 (socio-culturele sector) en het PC 337 (aanvullende diensten voor de non-profitsector).

Personalization