Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

PC 106.01 - Cementfabriek

Sectorakkoord 2023-2024: Nieuwe voordelen voor de arbeiders van de cementfabrieken

Tijdens het vakgroepcongres op 4 oktober jl. hebben de vertegenwoordigers ACVBIE van de werknemers tewerkgesteld in de cementfabrieken het protocol van akkoord goedgekeurd, dat was bereikt na onderhandelingen in de loop van september. 

Dit protocol voorziet in een aantal voordelen waarop alle arbeiders van de sector recht zullen hebben, meer bepaald:

  • Een koopkrachtpremie van € 500 (hoge winst) € 750 (uitzonderlijk hoge winst) te betalen tegen uiterlljk 31/12/2023 onder de vorm van consumptiecheques;
  • Een verhoging van de premie "kledij" ten belope van € 1,02 per dag;
  • Bestaanszekerheid: garantie op betaling van 100% van het belastlaar loon voor 26 dagen, ongeacht het type van werkloosheid;
  • Verhoging van de tussenkomst van het fonds voor bestaanszekerheid in geval van tijdskrediet landingsbaan halftijds (€ 100) of vermindering 1/5 (€ 50);
  • Verlenging van de stelsels SWT en tijdskrediet/landingsbanen;
  • Toekenning van een bijkomende verlofdag cao 104 vanaf de leeftijd van 60 jaar;
  • Fietsvergoeding: automatische toepassing verhoogd bedrag van € 0,27/km;
  • Opleidingsrecht: geleidelijke invoering van 5 opleidingsdagen per werknemer (individueel recht) op 01/01/2029;
  • Een (suppletief) sectoraal kader m.b.t. recht op deconnectie;

In onze nieuwsbrief vind je al deze info terug alsook alles over de eindejaarspremie 2023.

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.