Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

PC 313 - Apothekers en tarificatie

Delhaize - ACV betreurt beslissing rechtbank

Het ACV en zijn vakbondscentrales CNE, ACV Puls en ACV Voeding & Diensten beslisten om de beschikking op eenzijdig verzoekschrift van Delhaize aan te vechten voor de rechtbank. Door deze beschikking kon Delhaize namelijk vreedzame stakerspiketten laten oprollen. Jammer genoeg bevestigde de rechtbank vandaag de beschikking en veegt zo het besluit van het Europees Comité voor sociale rechten uit 2011 van tafel.

Het ACV en zijn centrales hadden derdenverzet aangetekend tegen de beschikking die de rechtbank van eerste aanleg in Brussel op eenzijdig verzoekschrift op 31 maart 2023 betekende, en betreuren dan ook het vonnis. De beschikking verbiedt stakerspiketten voor de winkels en magazijnen van Delhaize en Delhome, op het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde en op het grondgebied van Puurs-Sint-Amands, van 1 tot en met 28 april. De beschikking beïnvloedde het verloop van het sociaal conflict bij Delhaize al sterk in het nadeel van de werknemers.

Na de eenzijdige aankondiging door de directie van Delhaize om 128 winkels in eigen beheer aan zelfstandigen over te dragen, is dit opnieuw een kaakslag voor de werknemers van Delhaize.  Deze keer laat het Belgische gerecht hen in de steek. Aan welke kant staat de overheid eigenlijk?’, betreurt Myriam Djegham, secretaris bij CNE.

Beslissing in strijd met Europese besluiten

De rechtbank veegt met deze beslissing ook het besluit van het Europees Comité voor sociale rechten van tafel, dat er in 2011 kwam na een collectieve klacht van de Belgische vakbonden. Het besluit bepaalt dat de praktijk van eenzijdige verzoekschriften in strijd is met het Europees Sociaal Handvest. Twaalf jaar later heeft België hier nog steeds geen lessen uit getrokken, maar laat het ondernemingen nog altijd toe om het stakingsrecht te ondermijnen via eenzijdige verzoekschriften.

‘Uit dossierstukken die de directie van Delhaize zelf indiende, bleek duidelijk dat de gerechtsdeurwaarders de opdracht kregen « de staking te breken », zoals te lezen staat in een proces-verbaal van een door Delhaize gemandateerde gerechtsdeurwaarder. In het vonnis van de rechtbank staat letterlijk dat de belangen van Delhaize primeren op het stakingsrecht! Het is onbegrijpelijk en weerzinwekkend dat de rechtbank een dergelijke schending van een grondrecht toelaat’, aldus Cédric Claeys, secretaris bij ACV Voeding & Diensten.

Deze procedures leiden tot een intimiderend optreden van gerechtsdeurwaarders en politie waardoor de werknemers worden beroofd van hun enig actiemiddel tegen de eenzijdige beslissing Delhaize om te snoeien in de arbeidsvoorwaarden van ongeveer 10.000 werknemers’, aldus Myriam Djegham.

Aanhouding vakbondsverantwoordelijke

Het ACV en zijn centrales veroordelen ook de administratieve aanhouding van vakbondsverantwoordelijke Elisabeth Lovecchio op de parking van de Delhaize in Mons waar ze deelnam aan een vreedzaam stakerspiket om klanten en studenten te sensibiliseren. Nog maar een teken dat Delhaize een beroep doet op de politie en het gerecht om een antisociaal en antidemocratisch plan op te leggen.

Het ACV en zijn centrales laten het hier niet bij en zullen alle beschikbare rechtsmiddelen inzetten om het gebruik van eenzijdige verzoekschriften in het kader van sociale conflicten te blijven aanvechten. De beschikking betekent niet dat de werknemers hun acties zullen stopzetten. Ze zijn na zes weken nog altijd vastberaden om door te gaan en laten de directie van Delhaize niet ongestraft sociale dumping toepassen en het recht op collectieve onderhandelingen met voeten treden. 

Meer weten?

Meer nieuws of informatie over de loon- en arbeidsvoorwaarden in de retail? Neem een kijkje op je sectorpagina.