Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

PC 313 - Apothekers en tarificatie

Het ACV opent een juridisch front tegen Delhaize

De werknemers van Delhaize begonnen, na de eenzijdige aankondiging van de directie om door te gaan met de franchising van 128 winkels, een massale en langdurige stakingsbeweging in de winkels. Ze worden daarbij gesteund door hun vakbondsorganisaties. Omdat Delhaize het stakingsrecht niet respecteert, openen het AVC en zijn vakbondscentrales aanstaande woensdag 12 april voor de rechtbank van eerste aanleg in Brussel een juridisch front. De vakbonden zullen die dag ook actievoeren voor het gerechtsgebouw, aan de Vierarmenstraat 13.

Op 31 maart 2023 vaardigde de Nederlandstalige Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel op verzoek van Delhaize een bevel uit, dat tussen 1 en 28 april 2023 piketten voor de winkels en depots van Delhaize NV en Delhome NV in Brussel, Vlaams-Brabant en Puurs (Antwerpen) verbiedt. De Christelijke vakbondscentrales CNE, ACV Puls, ACV Voeding & Diensten én het ACV hebben besloten om zich tegen dit bevel te verzetten.

Delhaize kreeg dit bevel namelijk via een procedure "op eenzijdig verzoek". Deze procedure werd in 2011 al door het Europees Comité voor Sociale Rechten strijdig bevonden met het Europees Sociaal Handvest, omdat ze vakbonden volledig uitsluit en hen verhindert de legitieme belangen van de werknemers te verdedigen. Naast het oneigenlijke karakter van deze procedure beschouwen de vakbonden het rechterlijk bevel ook als onevenredig, zowel wat betreft de duur als de geografische reikwijdte.

"Het paasweekend genereert de tweede grootste omzet voor Delhaize, na het weekend voor Kerstmis. Vorige week stuurde de directie massaal deurwaarders op pad om de stakingspiketten te breken en te proberen de winkels te openen", aldus Myriam Djegham, nationaal CNE-secretaris. "De deurwaarders kwamen bij veel piketten tussenbeide, vaak bijgestaan door de lokale politie, om de arbeiders te intimideren. Sommigen van hen werden 'gewaarschuwd' dat als ze opnieuw op piket zouden staan, er een boete van 500 euro zou volgen." 

"In de nacht van woensdag 4 op donderdag 5 april ging de directie van Delhaize nog een stap verder. Rond 2 uur 's nachts, in de opslagplaats van Zellik, toen betogers de bevoorrading van de winkels met vrachtwagens verhinderden, stuurde de directie van Delhaize vier politiecombi's", legt Cédric Claeys, secretaris Voeding & Diensten, uit. "Een dertigtal gehelmde politieagenten stapten uit, met schilden en wapenstokken in de hand, en creëerden zonder waarschuwing een corridor waardoor de vrachtwagens konden vertrekken."

Het is niet de eerste keer dat Delhaize de rechten van stakende werknemers aantast; Delhaize oordeelde onlangs dat bepaalde stakingsperiodes niet langer als werk beschouwd mogen worden, hoewel deze behandeling in de wettelijke en contractuele normen is voorzien. De houding van Delhaize heeft een impact op het recht op jaarlijkse vakantie (duur en loon), pensioen, eindejaarspremie en andere sectorale premies.

Voor de vakbonden is deze verordening dan ook een voortzetting van de pogingen om het stakingsrecht te doorbreken, en vormt ze niet alleen een bedreiging voor de werknemers maar ook voor fundamentele democratische rechten. Een vakbondsactie zal morgen vanaf 8u30 plaatsvinden voor het Brusselse gerechtsgebouw, Vierarmenstraat 13. Afgevaardigden en vakbondsfunctionarissen zullen uitleggen waarom deze acties van Delhaize onaanvaardbaar en ondemocratisch zijn.