ACV-lidgeld

Raadpleeg het overzicht van het ACV-lidgeld.

ACV-GPS
ACV-lidgeld

Met het lidgeld van haar leden kan het ACV een uitgebreide werking opzetten. Niet alleen heb je recht op heel wat persoonlijke voordelen en bijstand, je draagt ook bij aan onze strijd voor betere loon- en arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers en de bescherming van de zwakkeren in de maatschappij. 

Raadpleeg het overzicht van het ACV-lidgeld (pdf). Het ACV-lidgeld wordt jaarlijks op 1 juli geïndexeerd en varieert naargelang de beroepscentrale waarbij je bent aangesloten, je arbeidssituatie, je leeftijd ...

Standaard lidgeld

Je betaalt het standaard lidgeld als je:

 • voltijds tewerkgesteld bent
 • meer dan halftijdse prestaties levert
 • maximum halftijdse prestaties levert (maximum de helft van een fulltimer) én een bijkomend inkomen hebt uit:
  • werkloosheid (IGU)
  • loopbaanonderbreking, tijdskrediet
  • progressieve werkhervatting (je werkt en ontvangt bijkomend ziekte-uitkeringen)
 • deeltijds werkt (maximum de helft van een fulltimer) zonder bijkomend inkomen mét recht op een volledige syndicale premie
Verminderd lidgeld

Sommige ACV-leden mogen verminderd lidgeld betalen. Ben je in één van onderstaande situaties? Contacteer het ACV via het ACV-contactcenter op het nummer 011 30 60 00 of stuur een e-mail naar limburg@acv-csc.be. Nieuwe leden die zich aansluiten tijdens, of bij aanvang van ziekte, volledige werkloosheid ... moeten de eerste 3 maanden het standaard lidgeld betalen.

Werklozen

Na 3 opeenvolgende maanden volledige werkloosheid betaal je verminderd lidgeld.

Gepensioneerden

Vanaf de maand dat je met rustpensioen gaat, betaal je verminderd lidgeld. Mijnwerkers die een invaliditeitspensioen genieten, behoren ook tot de categorie van rustgepensioneerden.

Zieken

Voor leden die ziek zijn, is een specifieke lidgeldregeling voorzien:

 • Verminderd lidgeld vanaf de 3e maand volgend op het begin van de ziekte. Bij hospitalisatie is er verminderd lidgeld vanaf de maand volgend op het verstrijken van de 30e dag van de hospitalisatie.
 • Een bijkomende vermindering van het lidgeld vanaf de 13e maand van ziekte. Een attest van ziekte en/of hospitalisatie is noodzakelijk en kan bekomen worden bij het ziekenfonds.

Deeltijdsen

Het deeltijds lidgeld betaal je indien je aan alle volgende voorwaarden voldoet:

 • maximum halftijdse prestaties levert (maximum de helft van een fulltimer)
 • niet geniet van bijkomende vergoedingen of inkomen
 • géén recht hebt op een volledige syndicale premie

Opgelet!

 • Signaleer onmiddellijk elke wijziging in je gezins- of werksituatie aan het ACV. Zo ben je er zeker van dat je het juiste lidgeld betaalt.
 • Ontvang je uitkeringen? Dan heeft het ACV je handtekening nodig om je RVA-dossier te vervolledigen bij wijziging van adres-, tewerkstellings-, bankgegevens of gezinssituatie. Maak hiervoor een afspraak via www.afspraakACV.be of bel het ACV-contactcenter op het nummer 011 30 60 00. 
 • Verhoging van het lidgeld tijdens een staking is niet toegestaan.
 • Ingeval van een lidgeldverhoging worden alle achterstallige lidgelden betaald aan het nieuwe tarief. Je hebt er dus alle belang bij om steeds in orde te zijn met je lidgeld.
 • Indien je meer dan 3 maanden achterstallig bent met je lidgeld, verlies je alle verworven rechten.
 • Teveel betaald lidgeld kan op vraag van het lid met maximaal 12 maanden terugwerkende kracht worden terugbetaald.

Voor vragen in verband met het ACV-lidgeld kan je steeds terecht bij de Ledenadministratie ACV Vlaanderen-Oost op het algemeen nummer 011 30 60 00 of via een e-mail naar ledenadministratie-oost@acv-csc.be.

Raadpleeg ook het het ACV-reglement in verband met het lidgeld.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.