Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Sociaal overleg moet beschermd worden

ACV Limburg

Op 9 juni 2024 vinden de Europese, federale en regionale verkiezingen plaats. Nu al gonst het in de media over een nieuwe zwarte zondag. Moeten we ons hart vasthouden? We vragen het aan zoneverantwoordelijke Boutina Abrougui. Tijdens het Allerheiligenverlof ging ze met militanten uit Haspengouw en Noord-Limburg op studiereis in Oostenrijk. 

Waarom Oostenrijk? 

Boutina¬ ‘Oostenrijk is vergelijkbaar met België wat betreft inwonersaantal en levensstandaard maar vooral de sterke traditie van syndicale actie en sociaal overleg en beleid trokken ons aan. Ook niet onbelangrijk, het ACV heeft sinds lange tijd een goede relatie met ÖGB (Österreichischer Gewerkschaftsbund) waarop we konden voortbouwen.’

Begin dit jaar was het extreem-rechtse FPÖ de overwinnaar in een grote Oostenrijkse deelstaat. Hoe kijkt ÖGB daarnaar? 

Boutina¬ ‘ÖGB staat hier uitdrukkelijk negatief tegenover en ziet in deze partij een bedreiging zowel voor de democratie en de rechtstaat alsook voor de sociale welvaartstaat en de werknemersrechten. De FPÖ is recent aan de macht geweest in 2017-2019. In die korte tijd ondermijnde het sterk het sociaal overleg: het medebeheer van de vakbonden van de ziekenkas werd ontmanteld, de nationale adviesraad (Arbeiterkammer) werd aan de kant geschoven. Gevolg van dit gebrek aan werknemersinspraak: een arbeidsduurverlenging tot 12 uur per dag (!) op de werkplek, sociaal zwakkeren krijgen geen terugbetaling meer van het remgeld bij een doktersbezoek, geen indexatie van de lonen bij inflatie …’

Wat kunnen de gevolgen van een extreemrechts beleid zijn voor de vakbonden in Europa? 

Boutina¬ ‘Extreemrechts in Europa zegt de partij van de kleine man, van de werknemers te zijn en op te komen tegen de elites. Als je echter hun standpunten bekijkt, stellen ze nooit de ongelijkheid en de structurele oorzaken van ongelijkheid en sociale onrechtvaardigheid in vraag. Bij de sluiting van Ford Genk voerde bijvoorbeeld Vlaams Belang actie tegen de delokalisatie en het verlies van Vlaamse Jobs maar het stelde geen vragen bij het wanbeleid van de onderneming die tot die sluiting leidde. Extreemrechts is in heel wat Europese landen een meer sociaaleconomische koers gaan varen maar dit is steeds gekoppeld aan een conservatieve kijk op man-vrouw verhoudingen. Zo is er in Oostenrijk bijvoorbeeld een hogere gezinstoelage voor vrouwen die thuisblijven voor de kinderen maar gebeuren er geen investeringen in kinderopvang. Bovendien zien ze geen heil in een samenwerking binnen de EU en internationale samenwerking. Vlaams Belang is bijvoorbeeld wel voor een minimumloon voor Vlamingen maar stemde in het Europees Parlement tegen een Europees minimumloon.’

Uiteraard spraken jullie niet enkel over extreemrechts met het OGB?  
Boutina¬ ‘Er viel in Oostenrijk ook op sociaal vlak heel wat te leren. Het woningbeleid bijvoorbeeld. We zijn het Karl Marx Hof gaan bezoeken. In de jaren 1920 begon de stad Wenen met de bouw van sociale woningen voor de talloze arbeiders die van elders uit het Rijk naar Wenen kwamen. De sociaaldemocratische regering van de Eerste Republiek (1918-1934) wilde de levenskwaliteit van de arbeiders verbeteren. Het plan was om grote wooncomplexen te bouwen die betaalbaar waren en hun bewoners goede leefomstandigheden boden. Voorzieningen zoals zwembaden, supermarkten, wasserettes en kleuterscholen bevonden zich vaak in de gemeenschappelijke gebouwen. Vandaag zijn in Wenen 25% van de huizen sociale woningen van hoge kwaliteit en  toegankelijk aan schappelijke prijzen. Bovendien is er een beleid van begrenzing van de huurprijzen op de privé-markt, bijzonder voor sociaal zwakkere huurders. Dat sociaal woningbeleid maakt dat de gemiddelde huurprijs voor eenieder in Wenen tot 40% lager ligt dan bij ons in Brussel.’ 

Kunnen we syndicaal gezien Oostenrijk met België vergelijken? 

Boutina¬ ‘Ja, in die zin dat ÖGB volgens hetzelfde waardenkompas vaart als het ACV: voor inspraak en democratie op de werkplek, voor een democratische samenleving, met sociale rechten, vrijwilligerswerk en engagement blijven het hart van de vakbond. Toch zijn er ook verschillen. In Oostenrijk is er maar één vakbondsconfederatie. De verschillende ideologische en politieke strekkingen zijn binnen één vakbond vertegenwoordigd.’

Wat leerden jullie van ÖGB?

Boutina¬ ‘In Oostenrijk werd in de jaren ’20 van de vorige eeuw de Kamer van de Werknemers als tegenhanger van de Kamer van Koophandel van de werkgevers opgericht. Elke vijf jaar stemmen alle werknemers voor hun vertegenwoordigers in deze adviesraad. De Werknemerskamer neemt een aantal rollen over die bij ons door de vakbond worden opgenomen, bijvoorbeeld studies en adviezen over sociale en arbeidsmateries en over nieuwe wetsvoorstellen van de regering, vorming van en voor de werknemers. De vakbond voert dan weer de collectieve onderhandelingen en neemt de verdediging van de werknemers bij conflicten met de werkgever voor zijn rekening. In Oostenrijk hebben de werknemers al een ondernemingsraad vanaf vijf werknemers en deze heeft er medebeslissingsrecht over heel wat materies. Heel wat goede praktijken dus.’

Zit het er nu op of wordt hier nog een vervolg aangebreid?  
Boutina¬ ‘Er zal zeker een vervolg komen. Zo spraken af ÖGB het initiatief zal nemen om ons een bezoek te brengen in de toekomst. Zij hebben net als ons de wens om vooral onze provinciale werking te leren kennen alsook de werking van onze centrales. Zij hebben ook een soort van interprofessionele werking maar die is niet zo uitgebouwd als de onze met zonale en lokale werkingen. Ook op het vlak van vorming van militanten willen ze graag komen gluren hoe we dat aanpakken en welk soort vormingen wij hier aanbieden. Op deze manier wordt een partnerschap opgebouwd voor de toekomst en versterken we mekaar op verschillende vlakken. Met alle informatie die wij tijdens onze studiereis verzamelden, willen wij graag andere militanten warm maken om ook dergelijke initiatieven te nemen.’ 

Je verbond op sociale netwerken

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.