Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Interne werking

ACV-CSC METEA is een democratische organisatie. Militanten en leden hebben op alle beleidsniveaus inspraak.

Getrapte democratie?

We gebruiken hiervoor een getrapte democratie. Er werden verschillende niveaus van besluitvorming opgericht. Op ieder niveau wordt een vertegenwoordiger aangeduid die de belangen verdedigt in een hogere instanties. 

Het lid, de militant en de ondernemingskern staan hierbij centraal.

1. Het lid

Een lid is elke werknemer die een bijdrage betaalt aan onze organisatie ligt mee aan de basis van de besluitvormingsstructuur.

2. De militant

Elk lid kan militant van onze organisatie worden. 
Een militant is elk lid dat actief wil meewerken aan de syndicale werking, als: 

  • syndicaal afgevaardigde binnen de onderneming,
  • kandidaat of verkozene bij de sociale verkiezingen, 
  • actief lid in de ondernemingskern of
  • contactpersoon in ondernemingen zonder uitgebouwde syndicale structuur.

3. De ondernemingskern

De kernwerking wordt gevormd door:

  • De militanten, 
  • De syndicaal afgevaardigden, 
  • De verkozenen in de Ondernemingraad (OR), 
  • De verkozenen in het Comit√© voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW).

De ondernemingskern vormt de link tussen de specifieke ondernemingsproblematiek en de sectorale en intersectorale benadering.