Lopen jouw batterijen ook snel leeg?

   

Lopen jouw batterijen ook snel leeg? Deze vraag stelden enkele ACV-militanten deze ochtend aan het Duracell-rondpunt in Aarschot. De actie kwam er naar aanleiding van 28 april, de Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk, die dit jaar in het teken van psychosociale risico's stond. 

In 3 jaar tijd is het aantal burn-outs gestegen met 162%. Het ACV wil dat de Welzijnswet in ons land nog wordt uitgebreid en verstevigd. Want er is nog veel ruimte voor verbetering:

  • Het ACV wil dat in elk bedrijf om de drie jaar een meting van de psychosociale risico’s en problemen plaatsvindt, en dat bij problemen een concreet actieplan wordt opgesteld. De betrokkenheid van het personeel en zijn vertegenwoordigers is daarbij uiteraard belangrijk. Alleen zo zullen deze risico’s en problemen daadwerkelijk aangepakt kunnen worden. Nu is het beleid in onze bedrijven nog te vaak veel te vrijblijvend op dit vlak.

  • Bij arbeidsongevallen moeten bedrijven die hoger scoren dan het gemiddeld aantal incidenten in hun sector, een hogere verzekeringspremie betalen. Financiële sancties en boetes moeten ook ingezet worden om de psychosociale risico’s en problemen te bestrijden. Een deel van deze middelen kan dan ingezet worden voor het oplossen van de problemen en de preventie van de risico’s.

Voor meer informatie hierover, kan je terecht op de Welzijn-pagina van het ACV.

Regionale TV-zender, ROBtv, was er deze ochtend vroeg bij en maakte onderstaan reportage.

 

Personalization