Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Disclaimer ACV-belastingservice!

Het ACV staat je als lid bij wanneer je een mandaat geeft voor het invullen van je aangifte in de Belgische personenbelasting.

De aangifte gebeurt op basis van de relevante informatie in Tax-on-Web en MyMinfin. Voor een correcte aangifte

van je personenbelasting, bezorg je als lid daarbij ook alle nuttige en noodzakelijke informatie aan het ACV.

 

Je blijft ook altijd eindverantwoordelijke voor je fiscale aangifte, en mogelijke keuzes die hierin worden gemaakt.

 

Je fiscale aangifte gebeurt dus op basis van:   

  • De informatie, attesten en fiscale fiches die je als lid aan het ACV bezorgt.  
  • De door de fiscus ter beschikking gestelde informatie.
  • Extra informatie die je tijdig doorgeeft en/of vraagt, voorbeeld in het geval van correcties.

Het ACV helpt je bij het invullen van je belastingaangifte. Die hulp beperkt zich tot noodzakelijke bijstand, die ertoe moet leiden

dat het invullen van de belastingaangifte wordt vergemakkelijkt.

De aangifte gebeurt enkel digitaal. ACV vult geen papieren aangiften in gelet op het verhoogd risico op onvolledigheid van de informatie.

De ACV-belastingservice wordt elk jaar georganiseerd tussen 1 mei en 15 juli. Er worden geen extra zitdagen georganiseerd na de wettelijke deadline van de FOD Financiën. Het ACV communiceert hierover ten laatste in de eerste week van mei per mail naar deze leden die een mandaat én een e-mailadres gaven. Hierna maak je zelf een afspraak bij het ACV. Je kan je afspraak online of telefonisch boeken.

Je blijft als lid altijd individueel verantwoordelijk voor de tijdige aangifte in de personenbelasting.

Ook als je het ACV een mandaat gaf, maar bijvoorbeeld geen afspraak maakte.

 

 

Opgelet: de volgende fiscale handelingen vallen buiten de belastingservice van het ACV: 

  • De belastingservice beperkt zich tot aangiften personenbelasting (PB), de Belgische aangiften voor Niet Inwoners (BNI-aangiften) gebeuren via een aparte service in samenwerking met de dienst grensarbeid. 
  • Het berekenen van werkelijke beroepskosten (code 1258). 
  • Voor het invullen van een deel 2 (bedrijfsleiders, zelfstandigen en personen die inkomsten van kapitalen, roerende goederen en/of diverse inkomsten verkregen hebben), beperken we ons tot het overnemen van fiscale fiches van zelfstandige nevenactiviteiten. Voor wie zo’n een zelfstandige nevenactiviteit heeft, verwachten wij dat we via e-mail of op papier de codes en de bedragen zoals ze door de boekhouder afgeleverd werden ontvangen. 
  • Berekeningen/simulaties groepsverzekeringen. 
  • Het invullen van hypothecaire leningen waarbij we verder dienen te gaan dan de lening in te vullen, en er ook berekeningen en optimalisaties verwacht worden. 

 

Maak je als lid gebruik van de belastingservice, dan zal je je berekening online kunnen raadplegen via MyMinfin onder

“Mijn aangifte” (na login). Mocht je opmerkingen hebben bij de aangifte, bezorg deze dan binnen de week na de aangifte en ten laatste op 15 juli aan het ACV via onderstaand mailadres van de provincie waar het lid gebruik heeft gemaakt van de service.

 

Zet je je ACV-lidmaatschap stop of sta je meer dan 3 maanden achter met de betaling van je lidgeld, dan kan het ACV je eenzijdig uitsluiten van deze dienstverlening. In dat geval moet je zelf de nodige schikkingen treffen om je aangifte via een andere weg te doen.

 

Heb je 3 opeenvolgende jaren geen gebruik gemaakt van de volmacht (mandaat) om je belastingaangifte te laten verrichten

door het ACV, dan behoudt het ACV zich het recht om deze volmacht eenzijdig stop te zetten tussen november en april.

 

Aangiften die door het ACV werden ingevuld, kunnen rekenen op nazorg in geval van betwisting of vragen door de fiscus.

Je mandateert het ACV ook om rechtstreeks contact op te nemen met de bevoegde diensten om eventuele vragen of opmerkingen te beantwoorden.

Het opstellen van een bezwaarschrift wegens fouten in de aangifte valt onder de belastingservice van het ACV. 

 

Als lid hou je alle stukken ter staving van de belastingaangifte zelf bij tot het einde van het laatste kalenderjaar waarin

de aanslag definitief is en niet meer kan herzien worden door de belastingdiensten. In toepassing van de GDPR-regels geef je als

lid echter ook uitdrukkelijk de toestemming aan het ACV om de ter beschikking gestelde stukken gedurende deze periode bij te

houden met het oog op de nazorg en eventueel overleg met de belastingdiensten.

 

Wil je geen gebruik meer maken van onze dienstverlening en je mandaat stopzetten, dan kan je dit per mail

doen via:

 

Ook als je je aangifte niet door het ACV laat invullen, kan je bij ons terecht voor advies.  Let wel: het ACV kan in dat geval niet

namens jou optreden.

 

Door een afspraak vast te leggen voor de ACV-belastingservice en/of een afspraak om een volmacht aan te maken, onderschrijf je

ook akkoord te gaan met deze afsprakennota.

 

Vanwege:

Belastingservice ACV provincie Antwerpen

 

zonder witte achtergrond ACV-Provincie-Antwerpen-RGB