Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Europa keurt richtlijn goed die 43 miljoen platformwerkers in Europa beter moet beschermen

ACV United Freelancers is verheugd dat de lidstaten van de Europese Unie op 11 maart een compromisrichtlijn goedkeurden over platformwerk. Het geeft alvast aan dat een meerderheid van de lidstaten erkent dat de arbeidsomstandigheden in deze sector beter moeten. 

Het zou voor de 43 miljoen platformwerkers in Europa betekenen dat zij als werknemers beschouwd moeten worden. Ze zouden zo recht krijgen op een minimumuurloon, een ziekte-uitkering, betaalde vakantie en andere vormen van bescherming op het vlak van werk.

De richtlijn erkent ook de rol van de vakbonden in de platformeconomie, onder andere om herziening te vragen van geautomatiseerde besluitvormingssystemen waarbij gebruik wordt gemaakt van algoritmen en robots.  Werknemers en hun vakbonden worden voortaan ingelicht over de werking van deze algoritmen en over de criteria bij de geautomatiseerde besluitvorming.

Maar:  met deze stap vooruit is de strijd nog niet gestreden. Elke lidstaat moet nu nog de richtlijn toepassen volgens eigen methode en criteria. Het Belgische voorbeeld is veelzeggend: we hebben al een wet om schijnzelfstandigheid bij platformwerk tegen te gaan, maar de platforms lappen de wet tot nu toe aan hun laars.

De richtlijn is alvast goed, nu moet ze wel in nationale wetten omgezet en toegepast worden!

Ben je zelf platformwerker?  ACV United Freelancers is er voor je!  Ontdek wat we voor jou kunnen betekenen op www.unitedfreelancers.be