Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Wat verandert op 1 september?

Met het nieuwe schooljaar staan traditiegetrouw alweer heel wat veranderingen op stapel.  Zo zijn er vanaf 1 september diverse, nieuwe maatregelen in het onderwijs; en komt er een knelpuntpremie, een eengemaakt systeem voor werkplekleren en een competentiebalans voor jonge werkzoekende in Brussel.

Ontdek hier wat allemaal verandert op 1 september!

5  dagen zorgverlof voor onderwijspersoneel

Onderwijspersoneelsleden hebben vanaf 1 september jaarlijks recht op 5 dagen zorgverlof.  Goed om weten:

  • Je kan zorgverlof opnemen als je partner, kind of ouder persoonlijke steun of zorg nodig heeft. 
  • Het gaat om onbetaald verlof.
  • Je kan maximaal 5 dagen per jaar zorgverlof opnemen.

 

Betere bescherming van leerkrachten

Andere nieuwe maatregel is de betere bescherming van leerkrachten tegen represailles of bedreigingen als ze een inbreuk vaststellen of melden. Het gaat hierbij over inbreuken op regelgeving, zoals EU-wetgeving op overheidsopdrachten of bescherming van de privacy of milieu.

Elke school, academie of centrum moet een intern meldkanaal krijgen. Daarnaast kunnen inbreuken ook gemeld worden bij de Vlaamse ombudsdienst voor niet-hoger onderwijs of bij de regeringscommissarissen voor hoger onderwijs. De bescherming geldt niet voor leerlingen, studenten of ouders.

Andere veranderingen in het onderwijs 

Voor het onderwijs zijn nog andere wijzigingen aangekondigd. Zo komen er vanaf 1 september maatregelen om het lerarentekort aan te pakken.  Het gaat om maatregelen waar ‘creativiteit en flexibiliteit’ centraal staan.  Zo kan men vanaf 1 september extra anciënniteit aan zij-instromers geven of proeftuinen inrichten.  Daarbij komt de mogelijkheid om leerkracht-specialisten, expertleerkrachten of gastleerkrachten aan te duiden. Tot slot wordt het mogelijk om adjunct-directeuren in het basisonderwijs aan te duiden om directies te ontlasten.

Nog nieuw zijn het leersteundecreet (in plaats van het M-decreet) en de centrale ‘Vlaamse toets’ voor Nederlands en wiskunde, die leerlingen voortaan op verschillende momenten zullen krijgen.

Nieuwe knelpuntpremie
Wie tussen 1 september en (voorlopig tot) oktober 2024 een opleiding voor knelpuntberoep volgt, dan kan vanaf dan een premie krijgen. De nieuwe knelpuntpremie moet de vele vacatures voor knelpuntberoepen helpen invullen.

Je komt in aanmerking als je langer dan 2 jaar inactief was op de arbeidsmarkt en je minstens 1 schooljaar een knelpuntopleiding volgt. 

De premie kan oplopen tot 3.250 euro.  Bij de start van je opleiding krijg je 750 euro.  Rond je de opleiding met succes af, dan komt daar 1.000 euro bij.  Tot slot ontvang je nog eens 1.500 euro als binnen de 4 maanden na de opleiding minstens 28 dagen gewerkt hebt. 

Iets voor jou? Check de knelpuntberoepenlijst van de VDAB. Die telt momenteel 234 beroepen, zoals een opleiding tot verpleegkundige, werfleider, poetshulp of onderhoudsmecaniciens.

Eengemaakt premiesysteem voor werkplekleren 

Vanaf 1 september treedt er een nieuw eengemaakt premiesysteem voor werkplekleren in werking. De premie kwalificerend werkplekleren moet duaal leren en stages ten goede komen.

In dit geval ontvangt het bedrijf een premie als je als leerling bij hen op de bedrijfsvloer een opleiding volgt via het systeem van duaal leren, alternerend leren of stage. Meer over stages.

Competentiebalans voor werkzoekenden onder de 30 jaar in Brussel

Ben je werkzoekend, jonger dan 30 jaar en woon je in Brussel? Dan word je vanaf 1 september beoordeeld op je professionele, taalkundige en digitale vaardigheden. Men wil daarmee nagaan of je vaardigheden afgestemd zijn op de behoeften van de arbeidsmarkt.

Is dat niet het geval, dan krijg je een traject naar werk via bedrijfsstages of opleidingen. Op termijn zou de maatregel uitgebreid worden naar alle werkzoekenden in Brussel.