Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Het ziektebriefje niet langer verplicht bij een korte ziekte

Ben je ziek? Dan ben je als werknemer vanaf 28 november niet langer verplicht om een ziektebriefje binnen te brengen voor je eerste dag ziekte. Dit geldt zowel bij een ziekte van 1 dag, als voor de eerste dag van een langere periode van arbeidsongeschiktheid. 

Tot 3x per jaar

Deze “vrijstelling” van het binnenbrengen van een ziektebriefje geldt enkel voor 3 periodes van arbeidsongeschiktheid per kalenderjaar.  Je kan dus tot 3 keer per jaar 1 dag afwezig zijn vanwege ziekte zonder een ziektebriefje te moeten indienen.

Ondernemingen met minder dan 50 werknemers

Voor ondernemingen met minder dan 50 werknemers – gerekend in koppen op 1 januari van het jaar waarin de ziekte zich voordoet - geldt dat zij hier neerwaarts mogen afwijken: niet enkel via een cao, maar ook via het arbeidsreglement. 

Ondernemingen met minder dan 50 werknemers, kunnen deze maatregel dus via een wijziging van het arbeidsreglement ongedaan maken. 

Uitbreidingen mogelijk via bedrijfscao

Uiteraard is het in alle ondernemingen mogelijk om bij cao of arbeidsreglement verder te gaan, en bijvoorbeeld de verplichting om een ziektebriefje binnen te brengen, volledig af te schaffen.

Verblijfplaats

De werknemer die op die eerste dag ziekte niet verblijft op zijn gewone verblijfplaats zoals gekend bij de werkgever, moet zijn verblijfplaats wel meedelen aan zijn werkgever. Deze verplichting houdt geen verbod in voor de werknemer om zich die dag te verplaatsen, bijvoorbeeld voor een bezoek aan de arts.

Ook voor interimmers!

Interimkrachten zijn ook werknemers en vallen dus onder deze regeling!  Ook interimmers kunnen tot 3 keer per kalenderjaar voor 1 dag afwezig zijn zonder een doktersbriefje bij hun werkgever (= het interimkantoor) te hoeven indienen.

Goed om weten is dat er geen anciënniteitsvoorwaarde is en de regeling ook geldt voor een onderbroken tewerkstelling.

Meer weten? Ga naar de rubriek 'Ziekte'.

 keer