Stevige cao XII voor basisonderwijs

Sterk overleg werkt. Dit keer leverde het ons een pak sterke maatregelen op in de nieuwe cao XII. Het COV kon zijn stempel drukken vanuit zorgvuldig opgebouwde standpunten.

Vergoeding voor evidente dingen
Geen globale loonsverhoging in het eisencahier deze keer. Als vakbonden hebben we ingezet op onderwijskwaliteit en werkbaarheid. 
Marianne Coopman: "Toch sleepten we enkele belangrijke bonussen uit de brand: een volwaardige fietsvergoeding, een computer voor elke leraar en een internetvergoeding. Dingen die in andere beroepssectoren vaak een evidentie zijn, maar waar we in onderwijs jarenlang hard voor moeten onderhandelen. We zijn tevreden dat we ze eindelijk kunnen realiseren. "
Ook jonge starters die nog geen 22 jaar zijn, zullen voortaan onmiddellijk anciënniteit opbouwen voor hun loon. Terecht, deze financiële discriminatie moest van de baan.

Professioneel overleg
Tijd. Het is minstens even kostbaar als geld en we hebben er altijd tekort. We zijn daarom oprecht trots dat na druk van de vakbonden voor het eerst echt erkend wordt dat ook professioneel overleg met collega’s en externe contacten deel uit maken van de kerntaak van de leraar. 
Marianne Coopman: "Het aantal uren is nog beperkt en is eerder symbolisch te noemen. Wij blijven verder hameren op overlegtijd in de hoofdopdracht. Het maakt deel uit van de kerntaak." 

Schoolleiding
Directeurs in het basisonderwijs zijn overbevraagd en hebben te weinig omkadering om een school pedagogisch en personeelsmatig goed te kunnen leiden. Daarom worden nu voor de omkadering 23 miljoen bijkomende middelen vrij gemaakt. Dit vinden we een belangrijke investering.
Het COV ondersteunde ook de vraag naar een correct loon. Met deze cao zetten we een stap in de goede richting. De loonspanning met de onderwijzer wordt op 35% gebracht.

Kinderverzorging
Ook voor kinderverzorging is er een bijkomend budget voorzien, bovenop het budget voor de cao. In intense samenwerking met de kleuteronderwijzers zal dit kunnen leiden tot een versterking van het kleuteronderwijs. Dankzij het COV zullen ook scholen die er nog geen recht op hadden, minstens vier uur kinderverzorging krijgen. In totaal wordt er bijkomend 23 miljoen voorzien. Dat is een belangrijke vooruitgang voor het kleuteronderwijs dat zijn ambities vaak moet bijstellen omwille van een gebrek aan omkadering. Het COV zorgde er ook voor dat bij de verdeling van de middelen rekening wordt gehouden met de sociaaleconomische achtergrond van de leerlingen. 

Samen school maken
Ook voor het syndicale werk konden we bijkomende uren realiseren. 
Marianne Coopman: "Waar sterk overleg de norm is, kan veel gerealiseerd worden. Dat heeft de voorbije coronaperiode aangetoond. Net als in andere sectoren krijgen vakbondsafgevaardigden in het onderwijs nu eindelijk wat tijd om goed voorbereid aan de overlegtafel te komen. We zullen onze militanten daarin degelijk begeleiden."

Een stevig resultaat dus, na sterk onderhandelen. We zijn klaar om ook de volgende schooljaren met de minister en alle sociale partners verder te bouwen aan een basisonderwijs dat een aantrekkelijke en faire werkplek is voor goed opgeleide mensen. Daar wordt elk kind beter van.

Personalization